D.U.K.

Avansas ir nuomos mokestis mokami banko pavedimu į UAB „Palink“ sąskaitą (a. s. LT697044060000151631, AB SEB bankas, banko kodas 70440).

Avanso suma nurodyta Jūsų sutarties priede.

Pasirašę sutartį ir sumokėję avansą galite gauti savo išsinuomotos patalpos raktus iš IKI arba IKI EXPRESS parduotuvės vadovo.

Grąžindami patalpas pasibaigus ar nutraukus nuomos sutartį, kartu su parduotuvės vadovu apžiūrėsite patalpas ir grąžinsite visus turimus raktų komplektus. Parduotuvės vadovas užpildys patalpų grąžinimo aktą, kuriame nurodys patalpų būklę ir, jei yra, elektros bei vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Patalpos grąžinamos tokios pat būklės, kokios buvo perimtos, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Todėl jei grąžinant jas matyti trūkumų (pvz., sienose yra prigręžiota skylių), reikalausime, kad šiuos trūkumus ištaisytumėte, arba tai galime padaryti patys ir pateikti Jums sąskaitą apmokėti už šiuos darbus. Geriausia naudotis patalpomis taip, kad jas grąžinant nereikėtų ko nors taisyti ir nekiltų problemų.

Tai galima daryti tik gavus išankstinį mūsų raštišką leidimą.

Ne. Remiantis PVM įstatymo 31 straipsniu, PVM už patalpų nuomą nėra skaičiuojamas, nebent nuomotojas nusistato kitaip. Mes laikomės šios nuostatos, todėl PVM prie nuomos ar subnuomos mokesčio mokėti nereikia.

Už komunalines paslaugas (elektra, vanduo) ir eksploatacinius mokesčius PVM yra skaičiuojamas, nes taip privaloma pagal teisės aktus.

Kainos yra įvairios ir priklauso nuo miesto, parduotuvės, ploto, išdėstymo ir t. t., todėl geriausia teirautis konkrečiai. Kainos svyruoja nuo 5 Eur už kvadratinį metrą.

Taip, naujų parduotuvių ateinančiais metais atidarysime ypač daug, įvairiuose Lietuvos ir Latvijos miestuose. Informacija apie išnuomojamus plotus būsimose parduotuvėse taip pat įkeliama mūsų www.iki.lt/nuoma puslapyje, išnuomojamų plotų sąraše.

Visus dabartinius ar būsimus laisvus plotus rasite tinklalapio puslapyje Turto skelbimai.

Jei pastatas mums priklauso nuosavybės teise – patalpas Jums nuomosime. Jei pastatą, kuriame yra mūsų parduotuvė, nuomojamės – patalpas Jums subnuomosime. Subnuoma – tai patalpų, kurias patys nuomojatės, išnuomavimas.

Jei tai atskira patalpa arba yra apskaitos prietaisai – mokama už sunaudotą elektrą ir vandenį. Kitoms, sudėtingiau apskaitomoms, išlaidoms padengti yra fiksuotas eksploatacinių išlaidų mokestis: IKI ir IKI EXPRESS parduotuvėse jis yra 1,5 Eur už kv. m. Atskirais pagrįstais atvejais šis mokestis gali būti didesnis. Jis padengia bendras prekybos centro eksploatavimo, šildymo, bendrųjų patalpų priežiūros išlaidas.

Daugiau jokių papildomų mokesčių nėra – tik nuoma, elektros, vandens mokesčiai ir fiksuotas eksploatacinių išlaidų mokestis.

Mūsų parduotuvėse yra įvairių reklamos priemonių, kuriomis galima naudotis pagal atskirą susitarimą: parduotuvių radijas, ekranai prie kasų, lankstinukai parduotuvių atidarymo proga.

Taip. Tačiau norint sukurti harmoningą vaizdą, ir reklamą, ir prekybos baldus būtina su mumis suderinti raštu.

Įmonei: pavadinimas, kodas, PVM mokėtojo kodas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė, registracijos adresas ir adresas korespondencijai.

Fiziniam asmeniui: vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono nr., jei yra – fakso nr., el. pašto adresas), banko duomenys (atsiskaitomosios sąskaitos nr., banko pavadinimas, banko kodas), adresas korespondencijai

Dauguma IKI dirba nuo 8 iki 22 valandos, dauguma IKI EXPRESS – nuo 8 iki 23 valandos.

Taip, į sutartį visada įrašome mūsų sutartą darbo laiką. Nuomininkų teikiamos paslaugos – reikšminga mūsų parduotuvių dalis. Svarbu, kad atėjęs į parduotuvę klientas visada galėtų rasti įvairias paslaugas, todėl pageidaujame, kad nuomininkai dirbtų kuo ilgiau, jei įmanoma – kad darbo laikas sutaptų su parduotuvės darbo laiku. Dirbdami ilgesniu darbo laiku nuomininkai pasiekia ir didesnę apyvartą.

Vis dėlto siekiame sutarimo, tinkančio abiem šalims. Todėl jei norėsite dirbti trumpesniu darbo laiku – susitarsime ir dėl tokio varianto.

Nuomos mokestis mokamas per 7 dienas nuo sąskaitos gavimo dienos. Sąskaita už einamąjį mėnesį išrašoma pirmomis mėnesio dienomis (paprastai nuo pirmos iki penktos dienos). Vadinasi, mokestį už nuomą mokėsite mėnesio viduryje, maždaug aštuntą–dvyliktą dienomis. Pavyzdžiui, nuomos mokestį už gegužės mėnesį mokėsite gegužės viduryje.

Sutarties terminas nustatomas pagal nuomininko pageidavimus. Kaip Jūs norėsite – vieniems, trejiems, penkeriems, devyneriems metams. Dažniausiai sutartis sudarome trejiems metams.

Paprastai avansas sumokamas per kelias dienas nuo sutarties pasirašymo, nes avanso tikslas ir yra užtvirtinti susitarimą. Sumokėję avansą esate garantuoti, kad patalpa yra Jūsų.

Ne, avansui sąskaitos nereikia. Pagrindas avansui mokėti yra sutartis. Baigiantis nuomos laikotarpiui Jums bus išrašytos sąskaitos už nuomą, su kuriomis avansas pasidengs.

Avansas užskaitomas už paskutinius nuomos mėnesius – vadinasi, paskutinius nuomos mėnesius, kai baigsis nuomos terminas arba norėsite nutraukti sutartį, Jums mokėti nebereikės, nes užsiskaitys avansas. Už pirmus nuomos mėnesius pervesti mokestį reikės gavus pirmąją sąskaitą.

Įvairiai. Kadangi suprantame, kad svarbu skirti laiko pasiruošimui, nuomos mokestis gali būti pradedamas skaičiuoti nuo vėlesnės datos, nuo tada, kada planuojate pradėti veiklą.

Avanso mokėjimas – šalių sutariamas dalykas. Paprastai prašome sumokėti avansą už 2 nuomos mėnesius.