Specialios akcijos

ACTIVIA akcija

Akcija vyksta 11.06-11.19

Activia buy2 baneris LT 580x280px update

 

Registracijos anketa:

 

Akcijos „Pirk 2 Activia, registruok pirkimo čekį www.iki.lt ir laimėk vieną iš 5 KitchenAid trintuvų“ taisyklės:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas ir Akcijos organizatorius yra UAB “PARTIZANAS”, įmonės kodas 300065271 buveinės adresas: Kauno g. 16, Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2.  Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius Palink UAB, IKI prekybos tinklas, įmonės kodas 110193723, juridinis adresas: Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „IKI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2017 lapkričio 6d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2017 lapkričio 19d. (paskutinė Akcijos diena). 
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4. AKCIJOS DALYVIAI
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bent 2 ACTIVIA produktus iš „IKI“ prekybos tinkle parduodamų ACTIVIA produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su pirkimo čekio registracija www.iki.lt internetiniame tinklapyje.
4.2. Akcijos dalyviai negali turėti šeimyninių ryšių su UAB “PARTIZANAS“, UAB Palink darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5. PRIZŲ FONDAS
5.1.  Prizai: 5 - 60 eurų vertės KitchenAid trintuvai.
5.2.  Prizas į grynuosius pinigus ar kitas dovanas nekeičiamas.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš 5 Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent du Akcijos produktus ir atlikti čekio registraciją www.iki.lt internetiniame tinklapyje bei pateikti kitus reikalaujamus asmens duomenis.
6.2.  Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami šios Akcijos tiesioginės rinkodaros tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui. Duomenys bus naudojami tik šios Akcijos tikslams įgyvendinti. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
6.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent du Akcijos produktus.
6.4. Prizo laimėtojas, norėdamas atsiimti prizą. turės pateikti pirkimo čekį bei asmens dokumentą.
6.5. Prizo laimėtojui, nepateikusiam asmens dokumento ir prikimo čekio, kuris buvo registruotas šiose taisyklėse nustatyta tvarka, prizas nebus išduotas.

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1.  Pasibaigus Akcijai bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 5 laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai, tačiau vienas laimėtojas (asmuo) galės gauti tik vieną prizą.
7.3. Tuo atveju, jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „IKI“ pirkimo čekio ir neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1. Akcijos laimėtojų sąrašas bus paskelbtas interneto svetainėje www.iki.lt per 3 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas dvi savaites po lošimo dienos.
8.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti ir susisiekta asmeniškai.

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti asmens dokumentą ir pirkimo čekį  kuris buvo panaudotas registruojantis į akciją, el. paštu [email protected] (informacinis tel.: 865297978 darbo dienomis nuo 9:00 – 18:00). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
9.2. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
9.3. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.4. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2017 gruodžio 3d.  teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu Kauno g. 16, Vilnius, el. paštas [email protected].
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

11.   PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 865297978 darbo dienomis nuo 9:00 – 18:00 ar el. paštu [email protected]