Specialios akcijos

AUKSINIŲ VALANDŲ LOTERIJA SU IKI PREMIJA SENJORAMS LOJALUMO KORTELE

Registracijos anketa:

 

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

Loterijos laimėtojų sąrašas čia

 

Loterijos taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. „Auksinės valandos su IKI Premija Senjorams lojalumo kortele“ loterijos (toliau – Loterija) organizatorius yra UAB „Palink“ (toliau – Organizatorius).
1.2. Loterijos vieta – parduotuvė IKI ar IKI Express (toliau – Parduotuvė).
1.3. Loterija vyksta nuo 2019 m. liepos 01 d. iki 2019 m. liepos 28 d. (imtinai).
1.4. Loterijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus ir šeimos narius (tėvus, vaikus, brolius, seseris, sutuoktinius ir pan.), apsipirkimo metu naudojantys lojalumo kortelę IKI Premija Senjorams.

2. Loterijos prizas:

2.1. Loterijos prizai:
2.1.1. Pagrindinis prizas: 2 000 Eur vertės kelionė 2 (dviem) asmenims – „Didysis Baltijos kruizas: Talinas, Helsinkis, Stokholmas, Ryga“ (toliau – Kelionė) 2019 09 25 – 2019 09 28 , 1 vnt. Kelionės paketą 2 asmenims sudaro:
• Pervežimo paslauga: Loterijos laimėtojo pervežimas nuo Loterijos laimėtojo namų (Lietuvoje) iki išvykimo vietos (Vilnius, Kaunas, Panevėžys)/Loterijos laimėtojo pervežimas iš atvykimo vietos (Vilnius, Kaunas, Panevėžys) iki Loterijos laimėtojo namų;
• Kelionė autobusu;
• 1 nakvynė viešbutyje Taline;
• Pusryčiai viešbutyje;
• Kelto Talinas – Helsinkis bilietai
• 2 nakvynės kelte Helsinkis – Stokholmas – Ryga (dvivietė kajutė su langu);
• Pusryčiai ir vakarienės kelte;
• Ekskursijos (iki 4 vnt.);
• Kelionės draudimas;
• Kelionės vadovo paslaugos;

2.1.2. Papildomi prizai: 20 EUR vertės knygynų tinklo „Pegasas“ dovanų čekis (toliau – Čekis), 56 vnt.

Pagrindinis prizas/Papildomas prizas į piniginį ekvivalentą ir/ar kitas prekes nekeičiamas.

3. Loterijos sąlygos:

3.1. Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje, turi laikotarpiu nuo 2019 m. liepos 01 d. iki 2019 m. liepos 28 d. apsipirkti bet kurioje Parduotuvėje su lojalumo kortele IKI Premija Senjorams (toliau – Lojalumo kortelė) iki 10:00 val. už ne mažiau kaip 10 EUR (į pirkinių krepšelio sumą neįsiskaičiuojama: alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai, tara, trečiųjų asmenų paslaugos (komunaliniai mokesčiai), dovanų kortelės, loterijų bilietai, spauda, pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniai) ir registruoti pirkimo kvitą interneto svetainėje www.iki.lt.
3.2. Registruojantis interneto svetainėje www.iki.lt asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, Lojalumo kortelės numerį, su kuria buvo atliktas pirkimas, telefono numerį.
3.3. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Loterijos dieną (nuo 2019 m. liepos 01 d. iki 2019 m. liepos 28 d.).
3.4. Pirkimo kvito originalą būtina išsaugoti iki Loterijos pabaigos.
3.5. Vienas pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.6. Vienas dalyvis gali dalyvauti Loterijoje neribotą kiekį kartų registruodamas skirtingus pirkimo kvitus Kiekvienas užregistruotas skirtingas pirkimo kvitas Loterijoje dalyvauja kaip atskiras vienetas.

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:

4.1.1. Pagrindinio prizo – Kelionės laimėtojas bus atrenkamas atsitiktinės atrankos būdu kompiuterinės programos pagalba iš visų Loterijos dalyvių 2019 m. liepos 29 d.
4.1.2. Papildomų prizų – kiekvienos dienos 2 (du) laimėtojai (po 1 (vieną) vnt. Čekį, viso 56 laimėtojai) bus atrenkami iš atitinkamą Loterijos dieną, einančią prieš kvitų traukimo dieną, iš pirkimo užregistravusių Loterijos dalyvių.
4.2. Su Pagrindinio prizo/Papildomo prizo laimėtoju susisieks UAB „Galley Group“ (toliau – Organizatoriaus partneris) registracijos metu nurodytu telefono numeriu.
4.3. Susisiekus su Pagrindinio prizo/Papildomo prizo laimėtoju registracijos metu nurodytu telefono numeriu bus aptartos Pagrindinio prizo/Papildomo prizo atsiėmimo sąlygos. Nepavykus susisiekti su Pagrindinio prizo/Papildomo prizo laimėtoju per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinio prizo/Papildomo prizo laimėtojų sąrašo paskelbimo, bus renkamas naujas Pagrindinio po/Papildomo prizo laimėtojas.
4.4. Pagrindinio prizo laimėtojas iki 2019 m. rugpjūčio 06 d. turės susisiekti su MB „Foksturas“ (toliau – Kelionės organizatorius) ir aptarti visas Kelionės detales, įskaitant atvykimo savo lėšomis į Kelionės organizatoriaus biurą adresu Rugių g. 2-4, LT-08418 Vilnius, pasirašyti Kelionės dokumentus, taip patvirtinant Pagrindinio prizo laimėjimą.
4.5. Kelionės data negali būti keičiama: išvykimas – 2019 m. rugsėjo 25 d., grįžimas – 2019 m. rugsėjo 28 d.
4.6. Jei Pagrindinio prizo laimėtojui įvykdžius Taisyklių 4.4. punkto sąlygą paaiškėja, kad Pagrindinio prizo laimėtojas negali vykti į Kelionę, tuomet vietoj jo gali vykti kitas asmuo/asmenys, bet apie tai Pagrindinio prizo laimėtojas turi pranešti Kelionės organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 08 d.
4.7. Į Kelionę vykstantys asmenys turi turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę ir/arba pasą.
4.8. Papildomas prizas laimėtojui siunčiamas paštu tuo adresu, kurį laimėtojas nurodo Organizatoriaus partneriui telefonu.
4.9. Organizatorius neprisiima atsakomybės už Papildomo prizo laimėtojo pateiktų duomenų teisingumą (adresas, kuriuo siųsti Papildomą prizą).
4.10. Papildomas prizas laimėtojui išsiunčiamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo susisiekimo su laimėtoju.
4.11. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl laimėtojo nepasiekto Papildomo prizo ir pakartotinis Papildomo prizo siuntimas nėra galimas.
4.12. Atsiimant Pagrindinį prizą, laimėtojas turi pasirašyti Pagrindinio prizo priėmimo-perdavimo aktą, parodyti pensininko ar neįgaliojo asmens pažymėjimą, Lojalumo kortelę, su kuria buvo atliktas pirkimas ir atlikta registracija Loterijoje, ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo nurodytas registruojantis Loterijoje ir išrinktas laimingu (pirkimo kvite nurodytas Lojalumo kortelės numeris turi sutapti su Pagrindinio prizo laimėtojo pateiktos Lojalumo kortelės numeriu).
4.13. Papildomo prizo laimėjimo atveju Loterijos dalyvis Organizatoriaus partneriui turės pasakyti pirkimo kvito numerį ir Lojalumo kortelės numerį, kurie buvo nurodyti registruojantis Loterijoje (pirkimo kvite nurodytas Lojalumo kortelės numeris turi sutapti su Papildomo prizo laimėtojo nurodytu Lojalumo kortelės numeriu).
4.14. Jei Pagrindinio prizo/Papildomo prizo laimėtojas nėra išsaugojęs pirkimo kvito ir/ar pirkimo kvito numeris nesutampa su Loterijoje išrinktu laimingu numeriu, taip pat nepateikiami visi kiti duomenys, reikalingi Pagrindinio prizo/Papildomo prizo įteikimui, įvardyti Taisyklių 4.12, 4.13 punkte, Pagrindinis prizas/Papildomas prizas laimėtojui nėra įteikiamas.
4.15. Organizatorius apskaičiuoja ir savo lėšomis sumoka visus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus mokesčius už Pagrindinį prizą/Papildomą prizą bei jo siuntimą, jei tokie mokesčiai taikomi.

5. Kitos sąlygos:

5.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Loterijos taisykles ir/ar nutraukti Loteriją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Loterijos taisyklės.
5.2. Su Loterijos taisyklėmis iki Loterijos pabaigos galima susipažinti interneto svetainėje www.iki.lt.
5.3. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Loterijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Loterijoje, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Loterijos metu.
5.4. Asmenys, dalyvaujantys Loterijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.
5.5. Pagrindinio prizo ir papildomų prizų laimėtojai, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiami viešai interneto svetainėje www.iki.lt ir Organizatoriaus Facebook paskyroje.