Specialios akcijos

„Duracell“ žaidimas

laimetojai2

Žaidimas vyksta 2018.11.19-12.16

Duracell paspirt 580x280

 

Žaidimo taisyklės:

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimo užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex” (toliau – Užsakovas).
1.2. Žaidimo organizatorius yra UAB „Multiplex“, adresas Upės g. 5, 301 kab., LT- 09308 Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius).

2. ŽAIDIMO VIETA
2.1.  Žaidimas vyksta visose „IKI“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais – „Duracell“ baterijomis, nurodytais priede Nr.1  (toliau – Žaidimo vieta).


3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1.  Žaidimas prasideda 2018 m. lapkričio 19 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2018 m. gruodžio 17 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4. PRIZŲ FONDAS
4.1.  Elektrinis paspirtukas Ninebot by Segway Kickscooter ES1 – prizų fonde yra 10 vnt.


5. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. lapkričio 19 d. iki 2018 m. gruodžio 17 d.) „IKI“ parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) pakuotę  „Duracell“ baterijų (produktų sąrašas Priede Nr. 1) bei išsaugoję pirkimo čekį.
4.2. Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.
4.3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Multiplex“, UAB „Sanitex“ ir UAB „IKI“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

6. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS

6.1.  Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent 1 (vieną) pakuotę „Duracell“ baterijų ir gauti kasos kvitą (toliau – Pirkimo čekis), kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant žaidime. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs gautą Pirkimo čekį internetiniame puslapyje www.duracellzaidimas.lt ir įvedęs Pirkimo čekio numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
6.2. Tas pats telefono numeris negali būti registruojamas skirtingais vardais, el. pašto adresais. Dubliuoti telefono numeriai su skirtingais vardais, el.pašto adresais bus nepatvirtinti ir nedalyvaus Žaidime.
6.3. Tas pats Pirkimo čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.4. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą „Duracell“ baterijų  pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo čekį, taip padidindamas laimėjimo tikimybę.
6.5. Tas pats asmuo (Žaidimo dalyvis) gali laimėti tik 1 (vieną) vienetą iš 4 punkte nurodytų prizų.
6.6. Užregistruotas  Pirkimo čekis turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos, kadangi Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo čekio kopiją el.paštu [email protected].
6.7. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Asmuo, šių taisyklių nustatyta tvarka registruodamasis dalyvauti Žaidime (spausdamas „Registruotis“ Žaidimo internetiniame puslapyje), patvirtina, kad yra informuotas, jog toliau nurodyti jo asmens duomenys bus šiose taisyklėse nustatyta tvarka Žaidimo vykdymo ir susijusiais tikslais sutarties (Žaidimo dalyvio sudarytos dėl dalyvavimo Žaidime su Organizatoriumi šių taisyklių sąlygomis) vykdymo pagrindu tvarkomi Organizatoriaus, kaip asmens duomenų valdytojo: vardas; pavardė; el. p. adresas; telefono numeris; pirkinių kvito numeris; duomuo, kad Žaidimo dalyvis įsipareigojo  laikytis Žaidimo taisyklių (techniniai įrašai); Žaidimo dalyvio skundas ir jo nagrinėjimo duomenys; apie Žaidimo dalyvį, pripažintą laimėtoju papildomai tvarkomi šie asmens duomenys: duomuo, kad asmuo pripažintas laimėtoju, laimėtas prizas, pirkinių kvite esanti informacija (pateikus pirkinių kvitą); prizo atsiėmimo vieta (adresas); prizo atsiėmimo būdas; susirašinėjimo su prizo laimėtoju duomenys; su prizo perdavimu, mokesčių dėl prizo gavimo deklaravimu ir sumokėjimu susiję (prizo perdavimo akto, mokesčių deklaracijų) duomenys (Asmens duomenys).
Jūsų Asmens duomenis Organizatorius gali pateikti šiems gavėjams: duomenis apie jums perduotą prizą - Žaidimo užsakovui; su Asmens duomenimis susipažinti gali bei juos saugo duomenų tvarkytoju pasitelkta UAB Interneto vizija (adresas: Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius).
Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Žaidimo dalyvio, kuriuos jis privalo pateikti, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, o, jų nepateikdamas, negalės būti identifikuotas, dalyvauti Žaidime bei atsiimti laimėtų prizų. Dalį Žaidimo dalyvio Asmens duomenų sukuria pats Organizatorius. Laimėtoju pripažinto asmens vardas, pavardė, laimėtas prizas bus viešinami www.duracellzaidimas.lt tinklapyje Žaidimo laikotarpiu nuo prizo laimėjimo dienos ir ne ilgiau nei vieną mėnesį po Žaidimo pabaigos, todėl su jais galės susipažinti visi internetinio puslapio www.duracellzaidimas.lt lankytojai. Asmens duomenų gavėjais gali būti ir kiti tretieji asmenys paslaugų tiekėjai, kurių paslaugos reikalingos Žaidimo įgyvendinimui arba valstybinės institucijos, gaunančios Asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus.
Asmens duomenys bus saugomi Žaidimo vykdymo laikotarpiu ir ne ilgesnį nei šešių mėnesių terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo.
Žaidimo dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo Asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis ar apriboti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip pat turite duomenų perkeliamumo teisę, o, manydamas, kad Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.
Žaidimo dalyvis, informuojamas, kad pateikęs reikalavimą Organizatoriui apriboti jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo Asmens duomenis, tvarkomus Žaidimo vykdymo tikslu, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Žaidime ir neturinčiu galimybės laimėti Žaidimo prizus. Toks Žaidimo dalyvio pasitraukimas iš Žaidimo neturės įtakos iki Žaidimo dalyvio atitinkamo reikalavimo pateikimo Organizatoriaus jau atliktam Žaidimo dalyvio Asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
Asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, užtikrinant saugų tvarkymą ir ribojant neleistiną prieigą prie Asmens duomenų.
Žaidimo dalyvis dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su Asmens duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į Organizatorių (kartu pateikdamas skenuotą asmens tapatybės dokumento kopiją) el. paštu [email protected].

 

7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1.  201 m. gruodžio 18d. specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistravusių dalyvių išrenkami 10 Prizų laimėtojai, kurie laimi 4 punkte nurodytus prizus.
7.2. Žaidimo laimėtojų vardas ir pavardė viešai paskelbiami interneto svetainėse www.iki.lt ir www.duracellzaidimas.lt  iki 2018 m. gruodžio 20d.
7.3. Žaidimo Organizatorius su Prizo laimėtoju susisiekia per 5 darbo dienas nuo laimėtojų išrinkimo dienos (iki 2018 m. gruodžio 27d.) paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu.
7.4. Jeigu Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 2018 m. gruodžio 27d. arba regsitracijos metu laimėtojas nurodė klaidingą telefono numerį, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.iki.lt ir www.duracellzaidimas.lt. Tokiu atveju dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo Prizo laimėtojai gali teirautis telefonu +370-614-32566 (darbo dienomis 10.00 – 17.00) arba el.paštu [email protected].
7.5. Prizo laimėjimas Žaidimo dalyviui papildomai patvirtinamas SMS žinute bei el.laišku, kurie išsiunčiami registracijos metu Žaidimo dalyvio nurodytais kontaktais.
7.6. Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gruodžio 30 d.) , Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.
7.7.  Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo čekio kopiją el.paštu [email protected] per 10 dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gruodžio 30 d.).
7.8.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio numerį, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

8. PRIZO ATSIĖMIMAS

8.1. Jei Žaidimo Organizatoriui pavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 7.3 punkte, Žaidimo Organizatorius suderina prizo pristatymo adresą su Prizo laimėtoju.
8.2. Jei Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 7.3.1 punkte nurodyto termino, Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi.
8.3.  Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojams, įvykdžiusiems 7.4 punkte numatytą reikalavimą, prizai bus išsiųsti per kurjerį Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.
8.4. Laimėtojai, įvykdę 7.4 punkte numatytą reikalavimą ir norintys patys atsiimti prizus, gali atvykti prizą atsiimti adresu UAB „Multiplex“, Upės g. 5, 301 kab., Vilnius (darbo dienomis 10.00 – 17.00), tai suderinę su Žaidimo Organizatoriumi.
8.5. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
8.6.  Prizai nėra keičiami į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.7. Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus


9. SKUNDAI

9.1.   Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodomais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.
9.2.  Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
10.2.  Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.iki.lt ir www.duracellzaidimas.lt
10.3.  Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.iki.lt ir www.duracellzaidimas.lt