Specialios akcijos

Gana marinuotis!

Gana marinuotis!

baneris 1

Žaidimo „Gana marinuotis!“ taisyklės

1. Žaidimo užsakovas yra AS „Reckitt Benckiser Poland“, reg. Nr. 40103206836, juridinio asmens buveinės adresas: Strēlnieku g. 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija (toliau – Užsakovas).

2. Žaidimą organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas: 211884470, PVM kodas: LT290068468117, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, e-paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius).

3. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis taisyklių.

4. Žaidime gali dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Dalyvauti negali asmenys, artimai susiję su Organizatoriumi arba užsakovu SIA „Reckitt Benckiser Poland“, arba kitais asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su žaidimu (įskaitant jų šeimos narius – tėvus, vaikus ir kitus artimuosius).

5. Žaidimas vyksta visose prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės. Žaidime gali dalyvauti kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas.

6. Žaidimo pradžia – 2019 m. rugpjūčio 12 d., Žaidimo pabaiga – 2019 m. rugsėjo 22 d.

7. Žaidime dalyvauja „Finish“, „Harpic“, „Cillit Bang“ “, „Tiret“ ir „Air Wick“ prekių ženklai.

8. Žaidimo prekių, kurių įsigijus galima dalyvauti Žaidime, skaičius laikantis protingo įsigijimo kiekio nebus ribojamas.

9. Žaidimo prekių taip pat bus galima įsigyti iki arba po 6 punkte nurodyto laikotarpio, bet tai nesuteiks teisės dalyvauti Žaidime.

10. Norint dalyvauti Žaidime ir pretenduoti į prizą, nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. iki 2019 m. rugsėjo 22 d. vieno apsipirkimo metu bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje reikia įsigyti du Žaidimo produktus. Būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (čekį) ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime:

ü  užpildant registracijos anketą interneto svetainėje www.ganamarinuotis.lt. Anketoje privaloma nurodyti vardą, pavardę, pirkinio čekio numerį, dalyvio telefono numerį. Registracija nemokama.    

10.1. Siekdamas užtikrinti unikalią ir kuo tikslesnę Žaidimo registraciją, išvengti duomenų dubliavimosi, taip pat tiksliai nustatyti Žaidimo laimėtojus ir patikrinti dalyvavimo Žaidime teisėtumą bei informuoti apie laimėjimą, Žaidimo Organizatorius prašo nurodyti dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkinio čekio numerį.

11. Vienas pirkinio čekio numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai vieną pirkinio čekio numerį galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu.

12. Vienas telefono numeris ir vardas bei pavardė gali laimėti tik vieną prizą.

13. Jei vienas pirkinio čekio numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkinio čekio numeris bei pirkinio čekio numerio siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.

14. Įvykdęs Žaidimo sąlygas, dalyvis registruojamas dalyvauti Žaidime. Pirkėjui, dalyvaujančiam Žaidime, būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį čekį.

15. Prizų fondas:

Prizas

Skaičius

Vieno prizo vertė (EUR)

Bendra prizų vertė (EUR)

1. Piniginis prizas

3

500,00

1500,00

2. Produktų rinkinys

42

 

697,62

2. 1. Produktų rinkinys (CILLIT BANG Limescale & Dirt 750ML TRIGGER, AW Aqua Mist Fresh Water, HARPIC Power Plus Original 750ml, Harpic Turquoise Oasis single pack)

6

14,16

84,96

2. 2. Produktų rinkinys (CILLIT BANG Active Foam 600ml, AW Aqua Mist Magnolia & Cherry, HARPIC Power Plus Citrus Force 750ml, Harpic Blue Wave single pack)

6

14,16

84,96

2. 3. Produktų rinkinys (TIRET TURBO 1l, CILLIT BANG bathroom trigger, Harpic Purple Water single pack)

6

15,67

94,02

2. 4. Produktų rinkinys (AW Freshmatic Magnolia & Cherry Blossom Complete, CILLIT, BANG Limescale & Dirt 750ML TRIGGER, HARPIC Power Plus Original 750ml)

6

16,97

101,82

2. 5. Produktų rinkinys (Air Wick Jaguar Candle Cosy  by the Fire, CILLIT BANG Bleach & Hygiene 750ML TRIGGER, HARPIC Power Plus Spring power 750ml)

6

15,47

92,82

2. 6. Produktų rinkinys (AW Electrical Linen in the Air Complete, CILLIT BANG  Grease & Smudges 750 ml TRIGGER, Harpic Blue Wave single pack)

6

14,67

88,02

2. 7. Produktų rinkinys (Air Wick Essential Mist Complete Kit Lavender & Almond Blossom 20ml, HARPIC Power Plus Original 750ml, Harpic Blue Wave single pack)

6

21,17

151,02

Bendra prizinio fondo vertė EUR su PVM:

2197,62

      

 

15.1. Vienas iš produktų rinkinių bus renkamas kasdien (pirmadienį 2.1. produktų rinkinys, antradienį 2.2., trečiadienį 2.3. ir t.t.). Piniginio prizo laimėtojai bus renkami 2019 m. rugsėjo 23 d., 11:00 val. adresu Merķeļu iela 21, Rīga, LV-1050.

Laimėtojų nustatyme dalyvauja tik dalyviai, užsiregistravę pagal šių taisyklių 6 punktą nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. 00:00 val. iki 2019 m. rugsėjo 22 d. 23:59 val. Iš gautų registracijų bus nustatyti 3 piniginio prizo po 500 Eur laimėtojai ir 42 produktų rinkinių laimėtojų.

16. Papildomai bus išrinkta 20 atsarginių laimėtojų. Atsarginiai laimėtojai išrenkami tam atvejui, jei pirminiai laimėtojai nesugebėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime arba jų registracija būtų netinkama. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į protokolą, bet apie juos nebus pranešama viešai. Atsarginiai laimėtojai turės teisę gauti prizą eilės, kuria bus nustatomi, tvarka.

17. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 10 000 (dešimt tūkstančių) dalyvių. Taigi, galimybė laimėti prizą yra 45 (keturiasdešimt penki) su visu dalyvių skaičiumi, pagal prognozę – 45 (keturiasdešimt penki) su 10 000 (dešimt tūkstančių). 

18. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2019 m. rugpjūčio 23 d. iki 23:59 val. interneto svetainėje www.ganamarinuotis.lt.

19. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai, paskambinus arba telefonu išsiuntus žinutę telefono numeriu, nurodytu registruojantis.

20. Laimėtojai turės galimybę patys susisiekti su Organizatoriumi telefonu 864316618 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. arba el. paštu: [email protected] ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2019 m. spalio 11 d. Po šios dienos prizai nebebus atiduodami ir pereis Užsakovo nuosavybėn.    

21. Kad gautų laimėtą prizą, laimėtojas turi parodyti pirkimą patvirtinantį čekį su atitinkamu numeriu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę). Atsiimdami prizus Žaidimo laimėtojai pasirašo prizo priėmimo – perdavimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs priėmimo – perdavimo aktą, laimėtojas nebegali pateikti Žaidimo Organizatoriui pretenzijų dėl prizo.

22. Pirkinio čekyje turi būti matoma: atitinkamas pirkinio čekio numeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkinio čekio numeriui, laimėjusiam Žaidime; prekių pirkimo data nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. iki 2019 m. rugsėjo 22 d.; Žaidimo prekių pavadinimai, dalyvaujantys Žaidime. Jei čekyje informacija nėra išsami, norint gauti prizą būtina pateikti griežtos apskaitos kvitą su patikslintais Žaidimo prekių pavadinimais arba kitoje čekio pusėje užrašytais tiksliais Žaidimo prekių pavadinimais, su pardavėjo parašu, šifruote ir parduotuvės antspaudu.

23. Jei Žaidimo laimėtojai negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išduodamas.

24. Žaidimo Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.

25. Žaidimo Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.

26. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.

27. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias, jei Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Žaidimo taisyklių.

28. Žaidimo Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo  proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

29. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Žaidimo Organizatoriui paštu:  RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, arba e-paštu: [email protected]

29.1 Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2019 m. spalio 11 d., teisinės galios nebeturi.

29.2. Žaidimo Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Žaidimo Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

30. Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą ir nurodęs konkretaus žaidimo pavadinimą ir žaidimo periodą.

31. Žaidimo Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio.

32. Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.ganamarinuotis.lt arba telefonu 864316618, arba e-paštu: [email protected]

33. Dalyvaudamas žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis joje dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.