Specialios akcijos

Henkel Moment klijai IKI prekybos tinkle

Moment IKI 580x280px 2

 

Reklaminio žaidimo „Henkel Moment klijai IKI prekybos tinkle“ taisyklės


1. Akcijos organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas:

1.1. Žaidimo organizatorius „Henkel Balti OÜ“, toliau tekste Organizatorius, įmonės kodas 14016654, adresas Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia.
1.2. Žaidimo koordinatorius „Henkel Balti OÜ“, toliau tekste Organizatorius, įmonės kodas 14016654, adresas Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia. Atstovybė Lietuvoje adresu Laisvės pr. 77b, Vilnius.

2. Prizai:

2.1. Apple iPhone 11 (64 GB). Prizinio fondo 819,99 eur.

3. Registracija

3.1. Žaidime gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys.
3.2. Registruotis žaidime galima nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2020 m. kovo 29 d. perkant bent vienus Moment ženklu pažymėtus klijus IKI ir IKI Express
3.3. Norėdamas dalyvauti žaidime, įsigijus žaidimo produktą dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui tinklalapyje www.moment-klijai.lt, registruojantis nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį ir telefono numerį.
3.4. Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą iki 2020 m. balandžio 20 d., nes laimėjimo atveju pirkimo kvitas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir bus reikalingas atsiimant prizus.
3.5. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime.
3.6. Vienas dalyvis gali registruotis kelis kartus pirkdamas žaidimo produktus pakartotinai ir registruodamas naują unikalų pirkimo kvitą. Tai padidina tikimybę laimėti. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra keli žaidimo produktai gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.7. Visi užregistruoti pirkimo kvitai, kurie yra unikalūs, dalyvaus žaidime. Pasikartojantys pirkimo kvitų numeriai, kurie jau buvo registruoti dalyvavimui žaidime, bus ištrinami.
3.8. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei:
3.8.1. Yra įtarimų dėl pirkimo dokumento, čekio, sąskaitos faktūros suklastojimo;
3.8.2. Užregistruotas vienas ir tas pats pirkimo kvitas su pakeistais jame esančiais simboliais į panašius, pirkimo kvite pridėtais papildomais simboliais ar skaičiais; pakeistais skaičiais ir simbolių kombinacijomis;
3.8.3. Užregistruoti kiti pirkimo kvite randami skaičiai, kurie nėra pirkimo kvito numeris.

3.9. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:
3.9.1. Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;
3.9.2. Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;
3.9.3. Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.
3.10. Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka su duomenų apdorojimu Henkel Balti OÜ duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais, taip pat ir duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais.

4. Galutinis terminas registruotis

4.1. Dalyvis gali registruotis žaidime iki 2020 kovo 29 d.

5. Laimėtojų nustatymas

5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos pagalba.


6. Laimėtojų paskelbimas

6.1. Prizo laimėtojas bus paskelbtas www.moment-klijai.lt tinklapyje per 2 (dvi) darbo dienas nuo prizo traukimo.


7. Prizų atsiėmimas

7.1. Henkel Balti OÜ susisieks su laimėtojais telefonu ar el. paštu asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.
7.2. Prizus atsiimti galima tiesiogiai iš žaidimo koordinatoriaus Henkel Balti OÜ iki 2020 m. balandžio 20 d. nuo 13.00 val. iki 17.00 val. Norint atsiimti prizą, laimėtojas turi su savimi turėti registruotą pirkimo kvitą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
7.3. Laimėtojai, gyvenantys ne Vilniuje ir negalintys atvykti į Vilnių atsiimti papildomo prizo ir norintys kad prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: justina.ruzgyte@henkel.com ir privalo:
7.3.1. Atsiųsti registruotu paštu orginalų pirkimo kvitą arba atsiųsti geros kokybės kvito nuotrauką;
7.3.2. Nurodyti laimėtojo vardą, pavardę, telefono numerį, kuris turi sutapti su numeriu, kuriuo buvo registruojamasi, pristatymo adresą ir laisva forma išreikšti norą atsiimti žaidimo prizą iš siuntų tarnybos, kurią išrenka žaidimo organizatorius.

7.4. Prizas neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą.
7.5. Prizai, kurie nebus atsiimti laimėtojų ir rezervinių laimėtojų liks žaidimo Organizatoriaus „Henkel Balti OÜ“ nuosavybėje.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Henkel Balti OÜ ir UAB Palink darbuotojai negali dalyvauti žaidime.
8.2. Organizatorių ir Dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
8.3. Dėl tinkamo kampanijos organizavimo ir laimėtojų išrinkimo atsakingi yra Organizatorius ir Koordinatorius. Organizatoriaus ir Koordinatoriaus šiai kampanijai priimti sprendimai yra neginčijami ir galutiniai.
8.4. Žaidimo informacija, kuri yra pateikta reklaminėje medžiagoje yra tik informacinio pobūdžio.
8.5. Dalyvio dalyvavimas reiškia, kad jis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.
8.6. Visi Organizatorių priimti su kampanija susiję sprendimai kampanijos metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
8.7. Henkel Balti OÜ turi teisę iš dalies pakeisti konkurso taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad užtikrintų saugų ir teisingą konkuravimą. Visi pakeitimai bus skelbiami www.moment-klijai.lt.
8.8. Dalyviai turi teisę iki 2020 m. kovo 23 d. apskųsti žaidimo procesą. Skundai turi būti pateikti rašytine forma žaidimo Koordinatoriui, Henkel Balti OÜ adresu Laisvės pr. 77, Vilnius, LT-06122. Atsakymai į skundus pateikiami per 15 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo datos.

9. Papildoma informacija:

9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

9.1.1. Apsilankykite interneto puslapyje www.moment-klijai.lt;
9.1.2. Susisiekite el. paštu rašydami justina.ruzgyte@henkel.com;
9.1.3. Skambinkite numeriu +370 69882933