Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis žaidime

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis žaidime

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai registruojatės dalyvauti žaidime „Visu greičiu į pavasarį“ (toliau – Žaidimas). Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Palink“ (toliau – IKI), kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. info@iki.lt.

Kokią informaciją apie Jus renka IKI ir kam ji naudojama?

Žaidimo vykdymas

Žaidimo registracijos anketoje pateikiamus Jūsų vardą, pavardę, mob. tel. numerį, Žaidimo numerį, naudojame Žaidimo administravimo tikslu: (i) sudarydami Žaidimo dalyvių sąrašą, kad patikrintume Jūsų atitikimą Žaidimo taisyklėms, atrinktume laimėtoją ir įteiktume prizą; (ii) kaip įrodymus, siekdami apsiginti nuo pareikštų pretenzijų ar skundų, susijusių su Žaidimu.

Minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybės įvykdyti sutartį su Jumis dėl Žaidimo vykdymo ir  mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.

Kam IKI gali perduoti Jūsų informaciją?

Žaidimai

Jūsų duomenis gali peržiūrėti IKI darbuotojai, atsakingi už žaidimų organizavimą ir vykdymą.

Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti IKI interneto svetainės kūrimo, priežiūros bei talpinimo, taip pat svetainės paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.

Kiek laiko IKI saugo Jūsų informaciją?

Akcijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 1 metus.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias dar teises turite?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis IKI yra  apie Jus surinkus, galite kreiptis į mus šiuo el. pašto adresu: asmensduomenys@iki.lt. Šiuo adresu taip pat rašykite mums, jeigu matysite, kad mūsų tvarkomi duomenys apie Jus yra netikslūs arba pasikeitę. Jūs taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti bei prašyti apriboti duomenų tvarkymą.

Taip pat galite kreiptis į UAB „Palink“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. 370 5 260 17 81, el. p. asmensduomenys@iki.lt.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.