Specialios akcijos

KEKAVA žaidimas

Žaidimas vyksta 2019.05.13-06.23

Kekava IKI2019 580x280 01 fin

 

Žaidimo taisyklės:

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas:
1.1. Žaidimo organizatorius yra AB „Kekavas putnu fabrika“ (toliau tekste - Organizatorius), įmonės kodas 50003007411, adresas Kekava, Kekavos r., Kekavos sen., LV-2123, Latvija.
1.2. Atstovaudamas Užsakovo (Organizatoriaus) interesus, su žaidimu susijusius veiksmus koordinuoja UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau tekste - Koordinatorius).
1.3. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, juridinis adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva
2. Prizai:
2.1.  Prizinį  fondą sudaro 49 (keturiasdešimt devyni) prizai:
2.1.1. Pagrindinis prizas - 1 (vienas) dovanų kuponas kelionei. Dovanų kupono kelionei vertė yra 3000 EUR (trys tūkstančiai eurų).
2.1.2. Papildomi prizai:
2.1.2.1. 6 (šešios) „AMT Gastroguss Grill“ keptuvės.
2.1.2.2. 42 (keturiasdešimt dvi) „IKI“ dovanų kortelės, kiekvienos kortelės vertė yra 10 EUR.
2.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 3756,00 EUR (trys tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 00 euro centų).
3. Registracija:
3.1. Registruotis žaidime galima nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 23 d. perkant bent vieną „KEKAVA“ ar „IKI MĖSA“ produktą, pažymėtą ženklu „užauginta be antibiotikų“ Lietuvos Respublikoje esančiuose „IKI“ prekybos centruose. Visi produktai, kurie dalyvauja žaidime yra išvardinti Priede Nr. 1.
3.2. Įsigijus žaidimo produktą dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui tinklalapyje www.kekava.lt, registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį ir el. paštą.
3.3. Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą iki 2019 m. liepos 12 d., nes laimėjimo atveju pirkimo kvitas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.
3.4. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.
3.5. Vienas dalyvis gali registruotis kelis kartus pirkdamas žaidimo produktus pakartotinai ir registruodamas naują unikalų pirkimo kvitą. Tai padidina tikimybę laimėti. Vienas pirkimo kvitas, kuriame yra keli žaidimo produktai gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.6. Pirkimas turi būti įvykdytas prieš registraciją.
3.7. Visi užregistruoti pirkimo kvitai, kurie yra unikalūs, dalyvaus žaidime. Pasikartojantys pirkimo kvitų numeriai, kurie jau buvo registruoti dalyvavimui žaidime, bus ištrinami ir negalės jame dalyvauti. 
3.8. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:
3.8.1. Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą kelis kartus;
3.8.2. Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą pakeisdamas jame esančius simbolius į panašius, pirkimo kvite pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;
3.8.3. Užregistravo kitus pirkimo kvite randamus skaičius, kurie nėra pirkimo kvito numeris.
3.9. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:
3.9.1. Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;
3.9.2. Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;
3.9.3. Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.
3.10. Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka su duomenų apdorojimu UAB „MakesYouLocal“ duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais, taip pat ir SIA „SOMESE Baltic“ (adresas: Brīvības gatvė 103-4, Ryga, Latvija, registracijos numeris: 40103207278) duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais.
4. Galutinis terminas registruotis:
4.1. Dalyvis dalyvauja savaitiniuose traukimuose priklausomai nuo to, kokią dieną registravosi:
4.1.1. Registruojantis nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. gegužės 19 d., dalyvis dalyvauja prizų traukime, kuris vyks 2019 m. gegužės 20 d.;
4.1.2. Registruojantis nuo 2019 m. gegužės 20 d. iki 2019 m. gegužės 26 d., dalyvis dalyvauja prizų traukime, kuris vyks 2019 m. gegužės 27 d.;
4.1.3. Registruojantis nuo 2019 m. gegužės 27 d. iki 2019 m. birželio 2 d., dalyvis dalyvauja prizų traukime, kuris vyks 2019 m. birželio 3 d.;
4.1.4. Registruojantis nuo 2019 m. birželio 3 d. iki 2019 m. birželio 9 d., dalyvis dalyvauja prizų traukime, kuris vyks 2019 m. birželio 10 d.;
4.1.5. Registruojantis nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. birželio 16 d., dalyvis  dalyvauja prizų traukime, kuris vyks 2019 m. birželio 17 d.;
4.1.6. Registruojantis nuo 2019 m. birželio 17 d. iki 2019 m. birželio 23 d., dalyvis dalyvauja prizų traukime, kuris vyks 2019 m. birželio 24 d.;

5. Laimėtojų nustatymas:
5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos pagalba. Laimėtojai bus nustatomi 11.30 val. šiomis dienomis: 2019 m. gegužės 20 d., 2019 m. gegužės 27 d., 2019 m. birželio 3 d., 2019 m. birželio 10 d., 2019 m. birželio 17 d., ir 2019 m. birželio 24 d.
5.2. Kiekviename prizų traukime 2019 m. gegužės 13 d., 2019 m. gegužės 20 d., 2019 m. gegužės 27 d., 2019 m. birželio 3 d., 2019 m. birželio 10 d. ir 2019 m. birželio 17 d., ir bus išrinktas 1 (vienas) keptuvės laimėtojas ir 7 (septyni) „IKI“ dovanų kortelių laimėtojai ir 1 (vienas ) rezervinis keptuvės laimėtojas, 7 (septyni ) rezerviniai „IKI“ dovanų kortelės laimėtojai.
5.3. 2019 m. birželio 24 d. prizų traukime bus išrinktas 1 (vienas) pagrindinio prizo laimėtojas, 1 (vienas) keptuvės laimėtojas ir 7 (septyni) „IKI“ dovanų kortelių laimėtojai ir 1 (vienas ) rezervinis keptuvės laimėtojas, 7 (septyni ) rezerviniai „IKI“ dovanų kortelės laimėtojai ir 1 (vienas rezervinis) pagrindinio prizo laimėtojas. 
6. Laimėtojų paskelbimas:
6.1.       Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.kekava.lt per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo. Pilnas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2019 m. birželio 26 d.
7. Prizų atsiėmimas:
7.1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.
7.2. Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2019 m. liepos 12 d. Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val. Laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą registruotą žaidime bei tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę).
7.3. Laimėtojai, gyvenantys ne Vilniuje ir negalintys atvykti į Vilnių atsiimti prizo bei norintys kad prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: vilnius@makesyoulocal.com ir atsakyti į klausimus:
7.3.1.    Nurodyti laimėtojo vardą, pavardę, pristatymo adresą ir laisva forma išreikšti norą atsiimti žaidimo „KEKAVA žaidimas IKI prekybos centruose“  prizą pašte.
7.3.2.   Nuotrauka su galiojančiu pirkimo kvitu turi būti prisegta el. laiško prisegtuke su aiškiai matomu žaidimo produkto pirkimu, pirkimo kvito numeriu ir pirkimo data.
7.3.3.    Prizas bus išsiųstas iš Organizatorių biuro per 10 darbo dienų po registracijos ir pristatytas atsižvelgiant į pristatymo paslaugas teikiančių įmonių  terminus ir sąlygas.
7.4. Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas.
7.5. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2019 m. liepos 12 d., liks AB „Kekavas putnu fabrika“ nuosavybėje.
8. Baigiamosios nuostatos:
8.1. AB „Kekavas putnu fabrika“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.
8.2. Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.
8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.
8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti konkurso taisyklės bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad užtikrintų saugų ir teisingą konkuravimą, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.kekava.lt.
8.7. Dalyviai turi teisę iki 2019 m. liepos 12 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.
9. Papildoma informacija:
9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:
9.1.1. Apsilankykite tinklalapyje www.kekava.lt;
9.1.2. Susisiekite internetu rašydami vilnius@makesyoulocal.com;
9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.