Specialios akcijos

Laimėkite 2000 Eur čekį kelionei į Ispaniją ar Portugaliją

Įsigykite prekę, pažymėtą specialiu žaidimo karuliu "Ispanijos ir Portugalijos mėnesio prekė", su IKI lojalumo kortele

Registruokit pirkimo kvitą www.iki.lt

Žaidimas vyksta nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d. (imtinai)

Registracijos anketa:

 

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

Žaidimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „Laimėkite 2000 Eur čekį nepamirštamai kelionei į Ispaniją arba Portugaliją su IKI lojalumo kortele“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „Palink“ (toliau – Organizatorius).
1.2. Žaidimo vieta – parduotuvė iki, iki Express (toliau – Parduotuvė).
1.3. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d. (imtinai).
1.4. Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus ir šeimos narius (tėvus, vaikus, brolius, seseris, sutuoktinius ir pan.), apsipirkimo metu naudojantys IKI Premija, IKI Premija Senjorams kortelę (toliau -– Lojalumo kortelė).

2. Žaidimo prizas:

2.1. Žaidimo prizas:
2.1.1. Prizas: 2 000 Eur vertės čekis kelionei į Ispaniją arba Portugaliją (toliau – Prizas), 1 vnt.
2.1.2. Konkrečią šalį (į Ispaniją arba Portugaliją) ir kelionės datą pasirenka pats laimėtojas, tačiau bet kokiu atveju kelionė turi įvykti iki 2020 m. spalio 31 d.

2.2. Prizas į piniginį ekvivalentą ir/ar kitas prekes nekeičiamas.

3. Žaidimo sąlygos:

3.1. Asmuo, norintis dalyvauti Žaidime, laikotarpiu nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. iki 2019 m. rugsėjo 1 d. turi įsigyti specialiu Žaidimo karuliu pažymėtas prekes bet kurioje Parduotuvėje su Lojalumo kortele ir registruoti pirkimo kvitą interneto svetainėje www.iki.lt.
3.2. Registruojantis interneto svetainėje www.iki.lt asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, Lojalumo kortelės numerį, su kuria buvo atliktas pirkimas, telefono numerį.
3.3. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Žaidimo dieną (nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d iki 2019 m. rugsėjo 1 d.).
3.4. Pirkimo kvito originalą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos.
3.5. Vienas pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.6. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų registruodamas skirtingus pirkimo kvitus. Kiekvienas užregistruotas skirtingas pirkimo kvitas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.

4. Prizo laimėtojo nustatymas ir prizo įteikimas:

4.1. Prizo laimėtojas bus atrenkamas atsitiktinės atrankos būdu kompiuterinės programos pagalba iš visų Žaidimo dalyvių 2019 m. rugsėjo 4 d.
4.2. Su Prizo laimėtoju susisieks Organizatorius registracijos metu nurodytu telefono numeriu.
4.3. Susisiekus su Prizo laimėtoju registracijos metu nurodytu telefono numeriu bus aptartos Prizo atsiėmimo sąlygos. Nepavykus susisiekti su Prizo laimėtoju per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prizo laimėtojo paskelbimo, bus renkamas naujas Prizo laimėtojas.
4.4. Prizo laimėtojas turės susisiekti su UAB Baltic Travel Service (toliau – Kelionės organizatorius) ir aptarti visas kelionės sąlygas, įskaitant atvykimo savo lėšomis į Kelionės organizatoriaus biurus: adresu Subačiaus g. 5-2, Vilnius; Karaliaus Mindaugo pr. 49, PC „Akropolis“ Griunvaldo al. Kaunas ; Naujojo sodo g. 1, Viešbutis „Amberton Klaipėda,“ Klaipėda; Savanorių aikštė 2, Panevėžys; Vilniaus g. 116A, Šiauliai bei pasirašyti kelionės dokumentus, taip patvirtinant Prizo laimėjimą.

4.5. Į kelionę vykstantys asmenys turi turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę ir/arba pasą.
4.6. Atsiimant Prizą, laimėtojas turi pasirašyti Prizo priėmimo-perdavimo aktą, parodyti Lojalumo kortelę, su kuria buvo atliktas pirkimas ir registracija Žaidime, pirkimo kvitą, kurio numeris buvo nurodytas registruojantis Žaidime ir išrinktas laimingu (pirkimo kvite nurodytas Lojalumo kortelės numeris turi sutapti su Prizo laimėtojo pateiktos Lojalumo kortelės numeriu ir pirkimo kvite turi būti specialiu Žaidimo karuliu pažymėta mėnesio prekė).
4.7. Jei Prizo laimėtojas nėra išsaugojęs pirkimo kvito ir/ar pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime išrinktu laimingu numeriu, taip pat nepateikiami visi kiti duomenys, reikalingi Prizo įteikimui, Prizas laimėtojui nėra įteikiamas.
4.8. Organizatorius apskaičiuoja ir savo lėšomis sumoka visus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytus mokesčius už Prizą. (jei tokie mokesčiai taikomi).

5. Kitos sąlygos:

5.1. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir/ar nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.
5.2. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti interneto svetainėje www.iki.lt.
5.3. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.
5.4. Asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.
5.5. Prizo laimėtojas, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiamas viešai interneto svetainėje www.iki.lt ir Organizatoriaus Facebook paskyroje.