Specialios akcijos

Laimėkite šventinę vakarienę su Šefu ant ratų

Akcija vyksta 2019.06.10-06.23

580x280 sefas ant ratu

 

Taisyklės:

1. Bendrosios taisyklės
1.1. Akcijos organizatorius UAB „Sorbum LT“, įmonės kodas 125767647, adresas: J.Jasinskio g. 16G, Vilnius LT-01112.
1.2. Akcijos vykdymo vieta - IKI tinklo parduotuvės, esančios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;
1.3. Akcija prasideda 2019 m. birželio 10 d. ir tęsiasi iki 2019 m. birželio 23 d. arba pasibaigus akcijos nutrimamoms kortelėms.
1.4. Akcijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos rezidentai.
2. Akcijos prizai
2.1. Pagrindinis prizas – šventinė vakarienė su „Šefu ant ratų“ (15 asmenų grupei) T.y. į sutartą vietą atvyksta „Šefas ant ratų“ (Food truck) ir parengia vakarienę (įeina užkandžiai, gaivieji gėrimai, grill patiekalai, desertai). Periodas: 2019 birželis - rugsėjis.
2.2. Papildomi prizai:
2.2.1. 1000 vnt. TUC firminių svaidymo lėkščių;
2.2.2. 5000 vnt. TUC krekerių pakuočių.
2.3. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.
3. Akcijos Prekės:
5410041435702                 TUC Original 100g
7622300570293                 TUC Bacon 100g
5410041435900                 TUC Paprika 100g
5998711388935                 TUC Sourcream & Onion 100g
5998711388928                 TUC Cheese 100g
5998711388980                 TUC Cheese Mini 100g
5998711389000                 TUC Sourcream and Onion Mini 100g
4. Akcijos eiga, dalyvavimo sąlygos ir prizų išdavimo tvarka:
4.1. Norėdamas dalyvauti akcijoje, nuo 2019 m. birželio 10 d. iki 2019 m. birželio 23 d., asmuo, bet kurioje akcijos vykdymo vietoje, vieno pirkimo metu, turi nusipirkti 2 bet kurias TUC pakuotes, iš Akcijos Prekių sąrašo, už kurias duodama viena nutrinama akcijos kortelė, ir išsaugoti pirkimo kvitą. Jeigu žaidimo dalyvis vienu pirkimu perka 4 TUC pakuotes, gauna 2 nutrinamas korteles, perka 6 TUC pakuotes  - 3 korteles ir t.t.
4.2. Asmuo, įsigijęs 2 pakuotes 3 punkte nurodytų bet kurių Akcijos Prekių, turi atsiimti akcijos nutrinamą kortelę prekybos tinklo, kuriame buvo įsigytos prekės parduotuvės kasoje. Akcijos kortelės po taisyklių 1.3 straipsnyje nurodyto termino neišduodamos.
4.3. Akcijos kortelėse po dengiamuoju nutrinamu sluoksniu pateikta akcijos laimėjimo (laimėtų prizų)/nelaimėjimo informacija. Norėdamas sužinoti, ar laimėjo prizą, akcijos dalyvis turi pašalinti nutrinamą akcijos kortelės sluoksnį. Laimėjimo atveju akcijos dalyvis laimi tą prizą, kuris nurodytas nutrinamoje kortelėje.
4.4. Asmenys, laimėję Taisyklių 2.1 str.nurodytą prizą, 5 darbo dienų bėgyje turi kreiptis šiais kontaktais: +370 616 91101. Paskutinė kreipimosi data – 2019 07 08. Atsiimdamas prizus, laimėtojas turi pateikti akcijos kortelę, kuriame nurodytas laimėjimas ir pirkimo kvitą, kuris atitinka Taisyklių 4.1 straipsnio sąlygas.
4.5. Asmenys, laimėję Taisyklių 2.2.1 ir 2.2.2 str. nurodytus prizus, juos turi atsiimti toje pačioje IKI parduotuvėje, kurioje pirkti produktai ir gauta akcijos kortelė, Informacijos kasose. Atsiimdamas prizus, laimėtojas turi pateikti akcijos kortelę, kuriame nurodytas laimėjimas ir pirkimo kvitą, kuris atitinka Taisyklių 4.1 straipsnio sąlygas.
4.6. Prizai gali būti atsiimami tik Taisyklių 1.3 straipsnyje nurodytu laikotarpiu. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui laimėjusios kortelės į prizus nebekeičiamos ir prizai neišduodami. Šiuo atveju jokios Pirkėjo išlaidos ar kompensacijos nemokamos. Tuo atveju, jei laimėtojo kreipimosi metu parduotuvėje nėra reikiamo prizo, pirkėjas kreipiasi į organizatorių dėl prizo atsiėmimo klausimo suderinimo šiais kontaktais: +370 616 91101.
4.7. Išduoti prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.
4.8. Jeigu nebuvo laikomasi akcijos taisyklių organizatorius ar prekybos tinklas turi teisę prizo neišduoti.
4.9. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir (ar) prizų išdavimą.
5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
5.1. Bet kokie su šios akcijos vykdymu susiję skundai turi būti argumentuoti ir pagrįsti, pateikiami raštu, pridedant skunde minimus dokumentus ar jų kopijas.
5.2. Skundas dėl šio žaidimo sąlygų pažeidimo turi būti pareikštas raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus dokumentus ar jų kopijas. Skundas turi būti siunčiamas UAB „Sorbum LT“, įmonės kodas 125767647, adresu:  J.Jasinskio g. 16G, Vilnius LT-01112 arba el. paštu [email protected]., iki 2019 m. liepos 23 d. Žaidimo organizatoriai peržiūri pretenziją ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.
6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Akcijos taisykles, akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašą galima rasti tinklapyje www.iki.lt.