Specialios akcijos

LAY'S SMILE žaidimas

Žaidimas vyksta 01.30-02.19

Lays Smiles Iki web 580x280px LIT

Žaidimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos ir sąlygos
1.1. Žaidimo organizatorius – UAB „Sorbum LT“ registracijos Nr. 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16G, Vilnius.
1.2. Žaidimas vyksta visose IKI, IKI EXPRES, parduotuvėse esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Žaidimas prasideda 2017 m.sausio 30d. ir baigiasi 2017 m. vasario 19 d.

2. Prizinis fondas
2.1.22 daiktiniai  prizai: Lay‘ traškučių dėžės 21 (7 dėžės per savaitę), 1 Xbox žaidimų konsolę (1  per žaidimą).

3. Žaidimo įgyvendinimo tvarka, dalyvavimo nuostatos ir sąlygos:
3.1. Norėdamas dalyvauti žaidime, nuo 2017 m. sausio30 d. iki 2017 m. vasarios 19d. vieno pirkimo metu asmuo turi nusipirkti bet kurioje IKI, IKI EXPRES, parduotuvėje bet kurią „Lay‘s“ traškučių  pakuotę ir užregistruoti savo pirkimo čekį žaidime dėl prizo internetinėje svetainėje www.lays.lt pateikdamas šią informaciją:
3.1.1. vardas, pavardė;
3.1.2. telefono numeris arba el. pašto adresas susisiekti laimėjimo atveju;
3.1.4. pirkimo čekio numeris.
3.3. Sėkmingai užsiregistravus pasirodys patvirtinimo tekstas: „Ačiū! Jūsų čekis užregistruotas!“.
3.4. Dalyvavimo žaidime kartų skaičius neribotas. Vieno pirkimo čekį galima registruoti tik vieną kartą. Vienas pirkėjas gali registruoti neribotą skaičių pirkimo čekių. Žaidime dėl daiktinio prizo vienas pirkimo čekis gali laimėti tik vieną kartą.

4. Registracijos etapų laikotarpiai:
4.1. Dalyviai gali registruotis nuo 2017 m. sausio 30 d. 00:00 iki 2017 m. vasario 19 24:00 val.:
4.1.1. dalyviai, užsiregistravę nuo 2017 m. sausio 30 d. iki 2017 m. vasario 5 d. 24:00 val., dalyvauja 2017 m. vasario 6 d. renkant žaidimo laimėtojus, kuriems atiteks 7 traškučių Lay‘s dėžės; 
4.1.2. dalyviai, užsiregistravę nuo 2017 m. vasario 6 d. 00:00 iki 2017 m. vasario 12 d. 24:00 val., dalyvauja 2017 m. vasario 13 d. renkant žaidimo laimėtojus, kuriems atiteks 7 traškučių dėžės;
4.1.3. dalyviai, užsiregistravę nuo 2017 m. vasario 13 d. 00:00 iki 2017 m. vasario 19 d. 24:00 val., dalyvauja 2017 m. vasario 20 d. renkant žaidimo laimėtojus, kuriems atiteks 7 traškučių dėžės;
4.1.4. dalyviai, užsiregistravę nuo 2017 m. sausio 30 d. 00:00 iki 2017 m. vasario 19 d. 24:00 val., dalyvauja 2017 m. vasario 20 d. renkant žaidimo laimėtojus, kuriems atiteks 7 traškučių dėžės ir 1 Xbox žaidimų konsolę;

 
5. Laimėtojų nustatymas:
5.1. Žaidimo laimėtojai renkami, naudojantis specialia šiam tikslui sukurta programa.
5.2. Žaidimo laimėtojai renkami UAB „Sorbum LT“ biure: J. Jasinskio g. 16 G, Vinius.
5.3. Kaskart renkant žaidimo laimėtojus (pagal datą), skiriami 4.1.1–4.1.4. punktuose numatyti prizai.
5.4. Jei per atitinkamą laikotarpį dėl konkrečius prizus pasirinkusių dalyvių skaičiaus nėra pralošiamas visas atitinkamai savaitei laimėjimams skirtas prizų kiekis, šie prizai organizatoriaus nuožiūra ir sprendimu gali būti perkelti į kitą artimiausios savaitės prizų fondą.

6. Laimėtojų paskelbimas:
6.1. Laimėtojai skelbiami po kiekvieno traukimo praėjus 2 (dviems) darbo dienoms interneto svetainėje www.lays.lt
6.2. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas interneto svetainėje www.lays.lt 2017 m. vasario 21 d. 

7. Prizo atsiėmimas:
7.1. Organizatorius susisieks su laimėtoju per 3 (tris) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo ir suderins vietą bei laiką (per 10 (dešimt) darbo dienų), kur ir kada laimėtojui bus perduotas laimėtas prizas.
7.2. Atsiimdamas prizą laimėtojas privalo pateikti laimėjusį pirkimo čekį ir pasirašyti prizo atsiėmimo dokumentą. Neturint pirkimo čekio arba atsisakant pasirašyti prizo atsiėmimo dokumentą, laimėjimas nebus atiduotas.
7.3. Jei su laimėtoju nepavyksta susisiekti telefonu ar el. paštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo laimėtojų paskelbimo arba jis (ji) nepasirodo laiku sutartoje vietoje ir neatsiima laimėto prizo, jis (ji) praranda teisę atsiimti prizą, o žaidimo organizatorius gali panaudoti jį savo nuožiūra.

8. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu žaidime:
8.1 Žaidimo dalyviui tenka bet kokios išlaidos, susijusios su tolesniu prizo naudoji
8. 2 Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės žaidimo dalyvio situacijos.
8. 3 Visi privalomi valstybiniai mokesčiai už pagrindinį prizą bus sumokėti žaidimo organizatoriaus.


9. Skundo pateikimo ir jo išsprendimo tvarka
9.1. Skundas dėl šio žaidimo turėtų būti pateiktas raštu, detaliai išdėstant visus nusiskundimus ir argumentus, pridedant su pretenzija susijusius dokumentus ar kopijas. Pretenziją galima siųsti: UAB „Sorbum LT“, biuro adresas J. Jasisnkio g. 16 G, iki 2017 m. vasario 28 d. (pašto antspaudo data). Žaidimo organizatorius peržiūri pretenziją ir atsako į ją per 30 dienų.

10. Galutinės nuostatos ir sąlygos
10.1. Žaidimo organizatorius neatsako už jokias asmenines išlaidas, susijusias su dalyvavimu šiame žaidime. Organizatorius taip pat nėra atsakingas už bet kokius techninius ar programinius trukdžius, dėl kurių gali būti apribotos dalyvavimo žaidime, registracijos, duomenų gavimo ir teikimo galimybės.
10.2. Prizo vertė  negali būti išmokama grynaisiais pinigais ar keičiama kitomis prekėmis.
10.3. UAB „Sorbum“ įmonių grupės bendrovių ir UAB „Lithuania Snacks“, darbuotojai ar jų artimi giminaičiai  negali dalyvauti žaidime.
10.4. Visas nuostatas ir sąlygas galite perskaityti www.lays.lt
10.5. Gyventojų pajamų mokesčius sumoka organizatorius.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: [email protected]