Specialios akcijos

„NESCAFÉ 2019“ akcija

                                                                                                                                                                                            baneris 580x280px vidinis iki 2

„NESCAFÉ“ akcijos taisyklės

1. Bendrosios taisyklės:
1.1. Akcijos organizatorius: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva;
1.2. Akcijos vykdymo vieta – visos IKI tinklo parduotuvės, esančios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Akcijos vykdymo pradžios data: 2019 m. gegužės 6d. akcijos vykdymo pabaigos data: 2019 m. gegužės 19d. arba pasibaigus prizams.
2. Akcijos prizas:
2.1. Akcijos prizas - NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait kavos kapsulių pakuotė:
7613033174704 NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait 160g
2.2. Prizų kiekis ribotas.
2.3. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.

3. Akcijos produktai/prekė:
3.1. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių asortimentas (žr. priedą nr. 7.1), perkant bet kurias 3 NESCAFE Dolce Gusto
kapsulių pakuotes (visas tinklo IKI turimas, prekės ženklu NESCAFE Dolce Gusto pažymėtas asortimentas/prekė) (toliau - „Akcijos Prekė“).

4. Akcijos eiga, dalyvavimo sąlygos ir prizų išdavimo tvarka:
4.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, nuo 2019 m. gegužės 6d. iki 2019 m. gegužės 19d. bet kurioje akcijos vykdymo vietoje įsigiję Akcijos Prekių ir išsaugoję prekių pirkimo kvito originalą, kuris bus laikomas Akcijos Prekių įsigijimą patvirtinančiu dokumentu.
4.2. Asmuo, įsigijęs 3.1 punkte nurodytas Akcijos Prekes 3 vnt. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių pakuotes, pasiima akcijos prizą (-us) prekybos tinklo, kuriame buvo įsigytos prekės, iš reguliarios kavos lentynos ir nuskenuoja visus keturis vienetus kasoje.
4.3. Pateikus vieną akcijos sąlygas atitinkantį pirkimo kvitą, vienu kartu galima atsiimti ne daugiau kaip 2 (du) akcijos prizus. Išduodant prizus atskiruose pirkimo kvituose nurodytos Akcijos Prekių kainos nesumuojamos. Apie prizo (-ų) atsiėmimą pažymima pirkimo kvite. Pakartotinai pateikus tą patį pirkimo kvitą, akcijos prizai neišduodami.
4.4. Išduoti prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.
4.5. Jeigu nebuvo laikomasi akcijos taisyklių organizatorius ar prekybos tinklas turi teisę prizo neišduoti.
4.6. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir (ar) prizų išdavimą.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
5.1. Bet kokie su šios akcijos vykdymu susiję skundai turi būti argumentuoti ir pagrįsti, pateikiami raštu, pridedant skunde minimus dokumentus ar jų kopijas.
5.2. Skundai gali būti išsiunčiami ne vėliau kaip per 3 dienas pasibaigus akcijai šiuo adresu: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva
5.3. Akcijos organizatorius išnagrinėja visus tinkamai pateiktus skundus ir atsako į juos per 30 darbo dienų nuo jų gavimo.

6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Akcijos taisykles, akcijoje dalyvaujančių parduotuvių sąrašą galima rasti tinklapyje www.iki.lt.

7. Priedai
7.1 Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas.  

Kodas vnt.

Prekės pavadinimas

 

3+1 7613033174704 NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait 160g

10634

NESCAFE DOLCE GUSTO LATTE MACCHIATO KAVA

209703

NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO KAVA

5066

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO/KAVA

223902

NESCAFE DOLCE GUSTO GRANDE 16CAP

216001

NESCAFE DOLCE GUSTO CORTADO ESPMAC TIRPI/KAVA

216003

NESCAFE DOLCE GUSTO CARAMEL LATTE/MACCHIATO

209699

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO BARISTA/KAVA

46919

NESCAFE NESQUIK KAKAVA KAPSULĖS

228478

NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT TIRPI/KAVA

208366

NESCAFE DOLCE GUSTO BUONGIORNO GRANDE/INTENSO KAVA

238186

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO/DECAFFEINATED KAVA

242473

NESCAFE DOLCE GUSTO PRELUDIO INTENSO/KAVA

249009

NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT INTENSO/KAVA

46682

NESCAFE DOLCE GUSTO CAPPUCCINO KAVA

249010

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO IŠ PERU/KAVA

249011

NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO IŠ KOLUMBIJOS/KAVA