Specialios akcijos

NESCAFE DOLCE GUSTO kapsulių žaidimas

Akcija vyksta 2018.09.24-10.07

baneris 580x280px vidinis

„NESCAFÉ“ akcijos  taisyklės 

1. Bendrosios taisyklės:
1.1. Akcijos organizatorius: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva;
1.2. Akcijos vykdymo vieta – visos IKI tinklo parduotuvės, esančios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Akcijos vykdymo pradžios data: 2018 m. rugsėjo 24d. akcijos vykdymo pabaigos data: 2018 m. spalio 7d. arba pasibaigus prizams.

2. Akcijos prizas:
2.1. Akcijos prizas -NESCAFE Dolce Gusto Preludio Intenso kavos kapsulių pakuotė:
7613035864351 NESCAFE Dolce Gusto Preludio Intenso 160g kava
2.2. Prizų kiekis ribotas.
2.3. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.

3. Akcijos produktai/prekė:
3.1. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių asortimentas (žr. priedą nr. 7.1), perkant bet kurias 3 NESCAFE Dolce Gusto
 kapsulių pakuotes (visas tinklo IKI turimas, prekės ženklu NESCAFE Dolce Gusto pažymėtas asortimentas/prekė) (toliau - „Akcijos Prekė“).

4. Akcijos eiga, dalyvavimo sąlygos ir prizų išdavimo tvarka:
4.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, nuo 2018 m. rugsėjo 24d. iki 2018 m. spalio 7d. bet kurioje akcijos vykdymo vietoje įsigiję Akcijos Prekių ir išsaugoję prekių pirkimo kvito originalą, kuris bus laikomas Akcijos Prekių įsigijimą patvirtinančiu dokumentu.
4.2. Asmuo, įsigijęs 3.1 punkte nurodytas Akcijos Prekes 3 vnt. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių pakuotes, pasiimti akcijos prizą (-us) gali prekybos tinklo, kuriame buvo įsigytos prekės, pasiėmęs iš reguliarios kavos lentynos ir visus 4 vnt. nuskanuoti kasoje.
4.3. Pateikus vieną akcijos sąlygas atitinkantį pirkimo kvitą, vienu kartu galima atsiimti ne daugiau kaip 2 (du) akcijos prizus.  Išduodant prizus atskiruose pirkimo kvituose nurodytos Akcijos Prekių kainos nesumuojamos. Apie prizo (-ų) atsiėmimą pažymima pirkimo kvite. Pakartotinai pateikus tą patį pirkimo kvitą, akcijos prizai neišduodami.
4.4. Išduoti prizai į  pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.
4.5. Jeigu nebuvo laikomasi akcijos taisyklių organizatorius ar prekybos tinklas turi teisę prizo neišduoti.
4.6. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir (ar) prizų išdavimą.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
5.1. Bet kokie su šios akcijos vykdymu susiję skundai turi būti argumentuoti ir pagrįsti, pateikiami raštu, pridedant skunde minimus dokumentus ar jų kopijas.
5.2. Skundai gali būti išsiunčiami ne vėliau kaip per 3 dienas pasibaigus akcijai šiuo adresu: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva
5.3. Akcijos organizatorius išnagrinėja visus tinkamai pateiktus skundus ir atsako į juos per 30 darbo dienų nuo jų gavimo.

6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Akcijos taisykles, akcijoje dalyvaujančių parduotuvių sąrašą galima rasti tinklapyje www.iki.lt.

7. Priedai
7.1 Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas.

EAN kodas vnt.

Prekės pavadinimas

 

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO Kavos kapsulės

7613033174704

NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait 160g kava

7613036072229

NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait Intenso 160g kava

7613032584573

NESCAFE Dolce Gusto Grande 128g kava

7613032827014

NESCAFE Dolce Gusto Cortado EspMac 100.8g kava

5011546498423

NESCAFE Dolce Gusto Lungo 112g kava

7613033623271

NESCAFE Dolce Gusto BuonGiorno Grande Intenso 160g kava

7613033091414

NESCAFE Dolce Gusto Esp Barista 120g kava

7613031526406

NESCAFE Dolce Gusto Espresso Intenso 128g kava

7613036306270

NESCAFE Dolce Gusto Cappuccino 186,4g kava

5011546498386

NESCAFE Dolce Gusto Latte Macchiato 194,4g kava

7613033024160

NESCAFE Dolce Gusto Caramel Latte Macchiato 168,8g kava

7613033157776

NESCAFE Dolce Gusto Nesquik 256g kakava

7613035260658

NESCAFE Dolce Gusto Espresso Decaffeinated 96g kava

7613035864351

NESCAFE Dolce Gusto Preludio Intenso 160g kava

7613036385886

NESCAFE Dolce Gusto Espresso iš Peru 84g kava

7613036385909

NESCAFE Dolce Gusto Lungo iš Kolumbijos 84g kava