Specialios akcijos

NESCAFE DOLCE GUSTO kapsulių žaidimas

Akcija vyksta 2018.07.02-07.15

580x280px2

 

Akcijos taisyklės:

1. Bendrosios taisyklės:
1.1. Akcijos organizatorius: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva;
1.2. Akcijos vykdymo vieta - IKI tinklo parduotuvės, esančios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (16 parduotuvių, sąrašas pridedamas, punktas 6.2.);
1.3. Akcijos vykdymo pradžios data: 2018 m. liepos 2d. akcijos vykdymo pabaigos data: 2018 m. liepos 15d. arba pasibaigus prizams.

2. Akcijos prizas:
2.1. Akcijos prizas -NESCAFE Dolce Gusto Preludio Intenso kavos kapsulių pakuotė:
7613035864351 NESCAFE Dolce Gusto Preludio Intenso 160g kava
2.2. Prizų kiekis ribotas.
2.3. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.

3. Akcijos produktai/prekė:
3.1. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių asortimentas, perkant bet kurias 3 NESCAFE Dolce Gusto kapsulių pakuotes (visas tinklo IKI turimas, prekės ženklu NESCAFE Dolce Gusto pažymėtas asortimentas/prekė) (toliau - „Akcijos Prekė“).

4. Akcijos eiga, dalyvavimo sąlygos ir prizų išdavimo tvarka:
4.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, nuo 2018 m. liepos 2 d. iki 2018 m. liepos 15 d. bet kurioje akcijos vykdymo vietoje įsigiję Akcijos Prekių ir išsaugoję prekių pirkimo kvito originalą, kuris bus laikomas Akcijos Prekių įsigijimą patvirtinančiu dokumentu.
4.2. Asmuo, įsigijęs 3.1 punkte nurodytas Akcijos Prekes 3 vnt. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių pakuotes, atsiimti akcijos prizą (-us) turi prekybos tinklo, kuriame buvo įsigytos prekės, pasiėmęs iš reguliarios kavos lentynos ir visus 4 vnt. nuskanuoti kasoje.
4.3. Pateikus vieną akcijos sąlygas atitinkantį pirkimo kvitą, vienu kartu galima atsiimti ne daugiau kaip 2 (du) akcijos prizus.  Išduodant prizus atskiruose pirkimo kvituose nurodytos Akcijos Prekių kainos nesumuojamos. Apie prizo (-ų) atsiėmimą pažymima pirkimo kvite. Pakartotinai pateikus tą patį pirkimo kvitą, akcijos prizai neišduodami.
4.4. Išduoti prizai į  pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.
4.5. Jeigu nebuvo laikomasi akcijos taisyklių organizatorius ar prekybos tinklas turi teisę prizo neišduoti.
4.6. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir (ar) prizų išdavimą.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
5.1. Bet kokie su šios akcijos vykdymu susiję skundai turi būti argumentuoti ir pagrįsti, pateikiami raštu, pridedant skunde minimus dokumentus ar jų kopijas.
5.2. Skundai gali būti išsiunčiami ne vėliau kaip per 3 dienas pasibaigus akcijai šiuo adresu: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva
5.3. Akcijos organizatorius išnagrinėja visus tinkamai pateiktus skundus ir atsako į juos per 30 darbo dienų nuo jų gavimo.

6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Akcijos taisykles, akcijoje dalyvaujančių parduotuvių sąrašą galima rasti tinklapyje www.iki.lt.