Specialios akcijos

Nescafe Dolce Gusto žaidimas

 

 800x500 lait IKI

Nescafe Dolce Gusto žaidimo taisyklės

1. Bendrosios taisyklės:
1.1. Akcijos organizatorius: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva;
1.2. Akcijos vykdymo vieta – visos IKI tinklo parduotuvės, esančios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Akcijos vykdymo pradžios data: 2020 m. vasario 10d. akcijos vykdymo pabaigos data: 2020 m. vasario 23d. arba pasibaigus prizams.

2. Akcijos prizas:
2.1. Akcijos prizas - NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait kavos kapsulių pakuotė:
7613033174704 NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait 160g
2.2. Prizų kiekis ribotas.
2.3. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.

3. Akcijos produktai/prekė:
3.1. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių asortimentas (žr. priedą nr. 7.1), perkant bet kurias 3 NESCAFE Dolce Gusto kapsulių pakuotes (visas tinklo IKI turimas, prekės ženklu NESCAFE Dolce Gusto pažymėtas asortimentas/prekė) (toliau - „Akcijos Prekė“).

4. Akcijos eiga, dalyvavimo sąlygos ir prizų išdavimo tvarka:
4.1. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, nuo 2020 m. vasario 10d. iki 2020 m. vasario 23d. bet kurioje akcijos vykdymo vietoje įsigiję Akcijos Prekių ir išsaugoję prekių pirkimo kvito originalą, kuris bus laikomas Akcijos Prekių įsigijimą patvirtinančiu dokumentu.
4.2. Asmuo, įsigijęs 3.1 punkte nurodytas Akcijos Prekes 3 vnt. Nescafe Dolce Gusto kavos kapsulių pakuotes, atsiimti akcijos prizą (-us) gali prekybos tinklo, kuriame buvo įsigytos prekės, pasiėmęs iš reguliarios kavos lentynos.
4.3. Pateikus vieną akcijos sąlygas atitinkantį pirkimo kvitą, vienu kartu galima atsiimti ne daugiau kaip 2 (du) akcijos prizus. Išduodant prizus atskiruose pirkimo kvituose nurodytos Akcijos Prekių kainos nesumuojamos. Apie prizo (-ų) atsiėmimą pažymima pirkimo kvite. Pakartotinai pateikus tą patį pirkimo kvitą, akcijos prizai neišduodami.
4.4. Išduoti prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.
4.5. Jeigu nebuvo laikomasi akcijos taisyklių organizatorius ar prekybos tinklas turi teisę prizo neišduoti.
4.6. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir (ar) prizų išdavimą.

5. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:
5.1. Bet kokie su šios akcijos vykdymu susiję skundai turi būti argumentuoti ir pagrįsti, pateikiami raštu, pridedant skunde minimus dokumentus ar jų kopijas.
5.2. Skundai gali būti išsiunčiami ne vėliau kaip per 3 dienas pasibaigus akcijai šiuo adresu: UAB „Nestle Baltics“, įm.k. 111723270, juridinio asmens buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16 A, Vilnius, Lietuva
5.3. Akcijos organizatorius išnagrinėja visus tinkamai pateiktus skundus ir atsako į juos per 30 darbo dienų nuo jų gavimo.

6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Akcijos taisykles galima rasti tinklapyje www.iki.lt.

7. Priedai
7.1 Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas.

Kodas vnt.

Prekės pavadinimas

 

3+1 7613033174704 NESCAFE Dolce Gusto Café Au Lait 160g

10634

NESCAFE DOLCE GUSTO LATTE MACCHIATO KAVA

209703

NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO KAVA

5066

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO/KAVA

223902

NESCAFE DOLCE GUSTO GRANDE 16CAP

216001

NESCAFE DOLCE GUSTO CORTADO ESPMAC TIRPI/KAVA

216003

NESCAFE DOLCE GUSTO CARAMEL LATTE/MACCHIATO

209699

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO BARISTA/KAVA

46919

NESCAFE NESQUIK KAKAVA KAPSULĖS

228478

NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT TIRPI/KAVA

208366

NESCAFE DOLCE GUSTO BUONGIORNO GRANDE/INTENSO KAVA

238186

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO/DECAFFEINATED KAVA

242473

NESCAFE DOLCE GUSTO PRELUDIO INTENSO/KAVA

249009

NESCAFE DOLCE GUSTO CAFE AU LAIT INTENSO/KAVA

46682

NESCAFE DOLCE GUSTO CAPPUCCINO KAVA

249010

NESCAFE DOLCE GUSTO ESPRESSO IŠ PERU/KAVA

249011

NESCAFE DOLCE GUSTO LUNGO IŠ KOLUMBIJOS/KAVA