Specialios akcijos

PARSINEŠKITE SAVO SVAJONIŲ VIRTUVĘ!

Žaidimas vyksta 2018.10.01-10.28

 

 IKI 190925L gimtadienis 581

Registracijos anketa:

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

 

 

Žaidimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Žaidimo „Parsineškite savo svajonių virtuvę!“ (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „Palink“.
1.2. Žaidimo vieta – parduotuvės iki, iki Express (toliau – Parduotuvė).
1.3. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 28 d. (imtinai).
1.4.  Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus  Žaidimo organizatoriaus darbuotojus ir šeimos narius (tėvus, vaikus, brolius, seseris, sutuoktinius ir pan.) Jaunesni nei 18 metų asmenys žaidime gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei žaidime dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti žaidime. Jei žaidimo laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizo turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, su savimi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

2. Žaidimo prizas:
2.1. Žaidimo prizas:
2.1.1. 1 iš 4 vnt. 3000 Eur vertės IKEA dovanų kortelių (toliau – Dovanų kortelė) virtuvės baldams ir technikai (kas savaitę bus išrenkamas vienas laimėtojas, kuriam atiteks viena 3000 Eur vertės IKEA dovanų kortelė). Už Dovanų kortelėje  nurodytą pinigų sumą laimėtojas turės galimybę savo nuožiūra išsirinkti ir įsigyti norimus virtuvės baldus ir techniką IKEA parduotuvėje. Dovanų kortelė yra daugkartinio naudojimo, t. y. joje esančią pinigų sumą Laimėtojas galės panaudoti per kelis kartus. Tuo atveju, jei atsiskaitant, nebus panaudoti visi joje esantys pinigai, grąža nebus duodama (nei grynaisiais pinigais, nei kitokia forma). Likusią pinigų dalį Laimėtojas galės panaudoti atsiskaitant už prekes kitų apsipirkimų IKEA metu iki Dovanų kortelės galiojimo termino pabaigos. Žaidimo organizatorius už Laimėtojo IKEA parduotuvėje išsirinktų virtuvės baldų ir technikos kokybę, pagaminimo ir sumontavimo terminus ir pan., neatsako.
2.1.2. viena iš 560 vnt. 20-ies Eur vertės IKI dovanų kortelių (kasdien bus išrenkama  po 20 laimėtojų, kuriems atiteks po vieną 20-ies Eur vertės IKI dovanų kortelę). Nurodytą prizą Laimėtojas turės atsiimti jo paties pasirinktoje Parduotuvėje.  Prekės pristatymo iki Laimėtojo pasirinktos Parduotuvės išlaidas apmoka Žaidimo organizatorius.
2.1.3. vienas iš 280 vnt. kavos aparatų NESCAFE DOLCE GUSTO MINI ME (kasdien bus išrenkama po 10 laimėtojų, kuriems atiteks po vieną kavos aparatą NESCAFE DOLCE GUSTO MINI ME, kartu su Latte kavos kapsulių dėžute, (16 vnt.) Laimėto kavos aparato spalva / išvaizda gali skirtis skirtis nuo reklamos priemonėse pavaizduoto objekto. Nurodytą prizą Laimėtojas turės atsiimti jo paties pasirinktoje Parduotuvėje.  Prekės pristatymo iki Laimėtojo pasirinktos Parduotuvės išlaidas apmoka Žaidimo organizatorius.

2.2. Prizas/Papildomas prizas į piniginį ekvivalentą ir/ar kitas prekes nekeičiamas.

3. Žaidimo sąlygos:
3.1. Bet kurioje Parduotuvėje  apsipirkę su IKI PREMIJA ar IKI PREMIJA Senjorams kortele už 10 EUR ar daugiau, galite registruoti pirkimo kvitą interneto svetainėje www.iki.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, IKI PREMIJA  ar IKI PREMIJA Senjorams kortelės numerį, telefono numerį, el. pašto adresą, asmens dokumento numerį, adresą. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Žaidimo dieną (nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 28 d.).
3.2. Pirkimo kvito originalą būtina išsaugoti iki Žaidimo  pabaigos.
3.3. Vienas pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.4. Tas pats Žaidimo dalyvis gali užregistruoti neribotą skaičių skirtingų pirkimo kvitų. Kiekvienas užregistruotas skirtingas pirkimo kvitas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:
4.1. Kartą per savaitę nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2018 m. spalio 28 d. bus laimima po 1 Prizą kas savaitę (4 savaitiniai prizai) ir po 30 Papildomų prizų kasdien.
4.1.1. Prizų - IKEA dovanų kortelių laimėtojai (po vieną kas savaite, viso – 4 laimėtojai) bus atrenkami iš dalyvių atitinkamą Žaidimo savaitę, einančią prieš kvitų traukimo dieną, kvitus tinklapyje www.iki.lt užregistravusių dalyvių: 2018 spalio mėn. 8 d.; 15 d.; 22 d.; 29 d.
4.1.2. Papildomų prizų - dienos prizų (kavos aparatų NESCAFE DOLCE GUSTO MINI ME (po 20 kasdien) ir 20-ies Eur vertės IKI dovanų kortelių laimėtojai (po 20 kasdien)  laimėtojai bus atrankami kiekvieną darbo dieną nuo 2018 10 02 d. iki 2018 10 29 d., iš prieš tai einančią dieną kvitus tinklapyje www.iki.lt užregistravusių dalyvių.
4.2. Laimėtojai bus nustatyti atsitiktinės atrankos būdu iš Žaidimo dalyvių, pirkimo kvitą užregistravusių internete adresu: www.iki.lt vėliausiai dieną prieš atitinkamų laimėtojų  atrinkimą.
4.3. Prizų laimėtojai bus skelbiami kiekvieną darbo dieną nuo 2018 m. spalio 3 d. iki 2018 m. spalio 29 d. internetu adresu: www.iki.lt ir susisiekiama su laimėtojais pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais. Pirmadieniais bus skelbiami trijų dienų (penktadienio, šeštadienio, sekmadienio) laimėtojai.
4.4. Susisiekus su Prizo/Papildomo prizo laimėtoju pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais bus aptartos visos Prizo/Papildomo prizo atsiėmimo sąlygos. Nepavykus susisiekti su Prizo/Papildomo prizo laimėtoju 3 kartus per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prizo/Papildomo prizo  laimėtojų sąrašo paskelbimo, bus skelbiamas naujas Prizo/Papildomo prizo laimėtojas.
4.5. Atsiimant Prizą/Papildomą prizą laimėtojas turi pasirašyti Prizo/Papildomo prizo priėmimo-perdavimo aktą, pateikti asmens dokumentą ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo nurodytas pirkimo kvito registracijos metu ir išrinktas laimingu.
4.6. Jei Prizo/Papildomo prizo laimėtojas nėra išsaugojęs pirkimo kvito ir/ar pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime išrinktu laimingu numeriu, Prizas/Papildomas prizas laimėtojui nėra įteikiamas.
Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Organizatoriaus. 

5. Kitos sąlygos:
5.1. Žaidimo organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir/ar nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.
5.2. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti internete adresu: www.iki.lt.
5.3. Žaidimo organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.
5.4. Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitą ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus saugomi Žaidimo  organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
5.5. Žaidimo dalyviai, registruodami pirkimo kvitus, patvirtina, kad sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai, pavardės būtų viešai skelbiami internete adresu www.iki.lt ir/ar Žaidimo organizatoriaus Facebook paskyroje ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų Žaidimo organizatoriui nei Žaidimo  metu, nei jam pasibaigus.
5.6. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.