Specialios akcijos

„Pasiruoškite kovai su nešvarumais“ žaidimas

LAIMĖTOJAI:

Multibrand LT IKI WEB uzvaretaji 580x580px 01

Žaidimas vyksta 2019.02.11-02.24

Multibrand LT IKI WEB 580x280px 1 01

 

Registracija:

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „BIG IDEA LT“) ir žaidimo koordinatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Jūsų el. pašto adresu UAB „Palink“ ketina atsiųsti naujienlaiškių, pasiūlymų ar kitos naudingos informacijos apie IKI parduotuves. Turite teisę nesutikti gauti šią informaciją. Bet kada galėsite atsisakyti tokios informacijos siuntimo.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

 

Žaidimo taisyklės:

1. ŽAIDIMO  ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Žaidimo „Pasiruoškite kovai su nešvarumais“ (toliau – Žaidimas) organizatorius –  UAB „BIG IDEA LT“, juridinio asmens kodas: 302344405, adresas: Jogailos g. 4, LT-01116  Vilnius (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Organizatoriaus vardu ir atstovaudamas jo interesus Žaidimą koordinuoja UAB „Palink“, juridinio asmens kodas 110193723, adresas Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius (toliau tekste – „Koordinatorius“).
1.3. Žaidimo prizų distribuciją vykdo Organizatorius.

2. ŽAIDIMO VIETA, PRODUKTAI IR TRUKMĖ
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra visos IKI parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.
2.2. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. vasario 11 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. vasario 24 d. (paskutinė registracijos diena).
2.3. Žaidimo produktai –  visi „Cillit Bang“, „Finish“, „Tiret“, „Air Wick“ arba „Harpic“ prekių ženklo gaminiai.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigiję 2 vnt. iš IKI parduotuvėse parduodamų Žaidimo produktų.
3.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Palink“ ir UAB „BIG IDEA LT“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. PRIZŲ FONDAS
4.1. Žaidimo prizas – 20 EUR vertės IKI dovanų kortelė. Prizų skaičius – 30 vnt. IKI Dovanų kortelių.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo Žaidimo laikotarpiu (nuo 2019 m. vasario 11 d. iki 2019 m. vasario 24 d. (imtinai)) įsigyti 2 vnt. iš IKI parduotuvių  parduodamų Žaidimo produktų.
5.2. Asmenys, įsigiję Žaidimo produktų, turi registruotis Žaidimo svetainėje www.iki.lt nurodant šiuos duomenis:
- vardą,
- pavardę,
- telefono numerį,
- el. pašto adresą,
- adresą;
- miestą;
- pirkinio kvito numerį;
- pirkimo datą.
5.3. Užsiregistravęs Žaidime, Taisyklių 5.2 punkte nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
5.5. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs 2 vnt. iš IKI parduotuvių  parduodamų Žaidimo produktų ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.
5.6. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.7. Pirkinio kvitą Žaidimo dalyvis privalo išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
5.8. Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data, bent vienas Žaidimo produktas, įsigytas Žaidimo laikotarpiu.
5.9. Jei Žaidimo dalyvis negali pateikti asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.
6.2. Pasibaigus Žaidimui, 2019 m. vasario 26 d. bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kurio metu bus nustatyta 30 laimėtojų.
6.3. Laimėtojai bus skelbiami Žaidimo svetainėje www.iki.lt 2019 m. vasario 28 d.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Su visais prizo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai registracijos metu nurodytu telefonu ar el. paštu.
7.2. Prizų laimėtojai, pateikę laimingojo pirkinio kvito originalą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  prizus galės atsiimti suderinus prizo atsiėmimo sąlygas su Organizatoriumi.
7.3. Laimėtojai, kurie nesikreipia atsiimti prizo ir nepateiks 7.2. punkte išvardintų prizų atsiėmimui reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Organizatoriaus nuosavybe.
7.4. Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
7.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar pinigus.  
7.6. Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei Žaidimo dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius turi teisę keisti Žaidimo taisykles, iš anksto apie tai informuodamas internetinėje svetainėje www.iki.lt.

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, Žaidimo dalyvis turi įsigyti 2 vnt. iš IKI parduotuvių  parduodamų Žaidimo produktų.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2019 m kovo 15 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu adresu UAB „BIG IDEA LT,“ Jogailos g. 4, LT-01116 , Vilnius,arba el. paštu mantas.bieliauskas@groupidea.lt.
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško skundo gavimo dienos.
10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 608 37048 arba el. paštu mantas.bieliauskas@groupidea.lt.