Specialios akcijos

Pirk 2 Milupa ir Laimėk!

Loterija vyksta 2019.05.21-06.17

IKI baneris 580x280 LT polapis

 

Taisyklės:

 

1.LOTERIJOS PREKIŲ PLATINTOJAS
UAB „Unilever Lietuva Distribucija“, įmonės kodas 302934651, PVM kodas: LT100007346412, juridinis adresas: Skuodo g. 28, LT 89-100, Mažeikiai, Lietuva.
2.LOTERIJOS ORGANIZATORIUS
RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas 211884470, PVM kodas: LT290068468117, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva.
3.LOTERIJOS VYKDYMO VIETA
Loterija vyksta parduotuvėse "IKI".
4.LOTERIJOS TRUKMĖ
Nuo 2019 metų gegužės 21 d. iki 2019 metų birželio 17 d.
5.PRIZAI
1 vnt. - 500 Eur poilsiui kartu su šeima, vertė – 500 Eur;
10 vnt. -„Milupa“ produktų komplektas, kiekvieno vertė – 19 Eur.
Iš viso 11 prizų, bendroji prizų vertė – 690 EUR (su PVM).
Laimėtas prizas dalyvio prašymu negali būti pakeistas kitu prizu ir jo vertė nekompensuojama pinigais.
6.DALYVAVIMO TAISYKLĖS
• Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas ir UAB “Unilever Lietuva distribucija” darbuotojus bei jų šeimos narius.
• Dalyvis, pageidaudamas dalyvauti loterijoje, laikotarpiu nuo 2019 metų gegužės 21 d. iki 2019 metų birželio 17 d. (įskirtinai) privalo įsigyti bet kuriuos 2 (du) Milupa produktus (išskyrus Milumil 1, nuo gimimo). Akcijos produktų sąrašą žiūrėti priede Nr.1.
• Dalyvis, įsigijęs 2 loterijos produktus, loterijos čekį privalo užregistruoti loterijai iki 2019 metų birželio 17 d. 23.59.59 val., užpildęs registracijos anketą interneto svetainėje www.milupa.lt
• Registruojantis loterijai anketoje reikia įrašyti: dalyvio vardas_ dalyvio pavardė_ loterijos čekio numeris_ telefono numeris.
Pavyzdžiui: VARDENIS_PAVARDENIS_3256_86XXXXXXX
• Loterijos čekį būtina išsaugoti iki 2019 metų birželio 17 d. kaip dalyvavimo loterijoje įrodymą ir prizo gavimui.
• Jei loterijos dalyvis kelis kartus pirko loterijos produktus, jis gali kelis kartus registruotis loterijoje, atskirai registruodamas kiekvieną pirkimo čekį.
• Jei vieno pirkimo metu (vienas pirkimo čekis) įsigyjami keli loterijos produktai, loterijoje galima registruotis tik vieną kartą.
• Jau registruoti čekiai pakartotinai loterijai negali būti registruojami.
• Tam, kad užtikrintų tikslias ir nesikartojančias registracijas į Loteriją, būtent, siekiant išvengti duomenų dubliavimosi, taip pat tam, kad būtų tiksliai nustatytas Loterijos laimėtojas, patikrintas dalyvavimo loterijoje tikslumas ir informuota apie prizą, Loterijos organizatorius prašo nurodyti dalyvio telefono numerį ir pirkimo čekio numerį.
7.LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS
• Loterijos dalyvių registraciją ir prizų laimėtojų nustatymą užtikrina SIA ,,Visas Loterijas”. Prizų laimėjimai vyks naudojant SIA ,,Visas Loterijas” parengtą programinę įrangą ,,Sales Premium”. Asmens duomenų apdorojimo registracijos Nr. 003365.
• Prizų laimėtojai bus nustatyti atsitiktinumo principu iš visų gautų registracijų.
• Prizų lošimas vyks 2019 metų birželio 18 d.
• Laimėtojų nustatymo metu bus atrenkama po vieną atsarginį laimėtoją kiekvienam prizui tam atvejui, jei pirminiai laimėtojai nesugebės įrodyti dalyvavimo Loterijoje arba jų registracija neatitiks šios Loterijos taisyklių. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į protokolą, bet nebus paskelbti.
8.LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
• Prizų laimėtojai bus paskelbti svetainėje www.milupa.lt per dvi darbo dienas po laimėtojų nustatymo.
9.PRIZO ATSIĖMIMAS
• Loterijos organizatorius per tris darbo dienas po laimėtojų nustatymo susisieks su loterijos laimėtojais, skambindami jiems arba nusiųsdami SMS  registruotu telefono numeriu. Prizus bus galima atsiimti RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filiale, įmonės kodas 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas.
• Atsiimdamas prizą dalyvis turės pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo teises) bei laimėjusį loterijos produktų pirkimo čekį. Jei laimėtojas negalės pateikti šiose taisyklėse minėtų tapatybę ir pirkimą patvirtinančių dokumentų, arba šiuose dokumentuose minėta informacija nesutaps su registracijos į loteriją metu pateiktais duomenimis, prizas nebus išduodamas. Prizą gali atsiimti ir laimėtojo atstovas, pateikdamas visus šiose taisyklėse minėtus tapatybę ir pirkimą patvirtinančius dokumentus.
• Gavę prizą laimėtojai arba jų atstovai pasirašo, patvirtindami gavimą.
• Prizai, kurių neatsiima iki 2019 metų liepos 17 d. (įskirtinai), lieka platintojo UAB „Unilever Lietuva Distribucija“ nuosavybė.
 
11. PRETENZIJOS IR JŲ NAGRINĖJIMAS
Loterijos dalyvis turi teisę išreikšti pretenzijas dėl loterijos eigos iki 2019 metų liepos 17 d., nusiųsdamas raštišką pareiškimą el. paštu: infolt@ppd.lv. Pretenzijos bus išnagrinėtos ir per 15 kalendorinių dienų nuo raštiško pareiškimo gavimo dienos loterijos dalyviui bus pateiktas atsakymas.
 
12. KITA INFORMACIJA
• Dalyvaudamas loterijoje ir pateikdamas asmens duomenis registracijos į ją metu, dalyvis automatiškai patvirtina, kad loterijos organizatoriai gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais, t.y. laimėtojų nustatymui, jų paskelbimui interneto svetainėje, prizų įteikimui, mokesčių apskaičiavimui, sumokėjimui ir deklaravimui. Pagrindinis asmens duomenų apdorojimo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šios loterijos metu.
• Loterijos dalyvis turi teisę susipažinti su loterijos organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o loterijos organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
• Jei dalyvis nesutinka pateikti loterijos vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti loterijoje.
• Papildoma informacija apie loteriją teikiama tel. 864316618 arba e-paštu: infolt@ppd.lv