Specialios akcijos

Pirk bet kurią Lay's 215g pakuotę ir gauk Pepsi 0,5l dovanų

Lays banner 800x500px

 

Akcijos taisyklės

1. Bendros akcijos taisyklės

1.1. Akcijos organizatorius: UAB „Lithuanian Snacks“, įmonės kodas 111562753, adresas: Panerių g. 37, LT-03209, Vilnius (toliau – Organizatorius);

1.2. Akcijos vykdymo vieta – IKI tinklo parduotuvės, esančios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Akcijos vieta);

1.3. Akcija prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi – 2019 m. rugsėjo 15 d. (toliau – Akcijos laikotarpis).

1.4. Akcijos prizas – 0,5l talpos „Pepsi“ gėrimas.

1.4.1. Prizų kiekis ribotas.

1.5. Norintis dalyvauti akcijoje asmuo Akcijos laikotarpiu Akcijos vietoje turi pirkti bet kurį 215 g „Lay‘s“ traškučių pakelį (toliau – Akcijos prekė). Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo, asmuo gali dalyvauti žaidime Akcijos laikotarpiu.

1.6. Akcijoje gali dalyvauti asmenys, nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. rugsėjo 15 d. bet kurioje Akcijos vietoje įsigiję Akcijos Prekių.

1.7. Asmuo, įsigijęs 1.5 punkte nurodytas Akcijos Prekes, atsiimti akcijos prizą (-us) gali prekybos tinklo, kuriame buvo įsigytos prekės, pasiėmęs iš reguliarios lentynos ir kartu nuskenavęs kasoje.

1.7.1 Atsiimant prizą kasoje taikomas 0,10 Eur butelio užstato mokestis.

1.7.2. Akcijos prizų kiekis atitinka įsigytų Akcijos prekių kiekio.

1.8. Išduoti prizai į  pinigus ar kitus prizus nekeičiami ir negrąžinami.

1.9. Jeigu nebuvo laikomasi akcijos taisyklių organizatorius ar prekybos tinklas turi teisę prizo neišduoti.

1.10. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms ar kitoms nenumatytoms sąlygoms, organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti akciją ir (ar) prizų išdavimą.

2. Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka:

2.1. Bet kokie su šios akcijos vykdymu susiję skundai turi būti argumentuoti ir pagrįsti, pateikiami raštu, pridedant skunde minimus dokumentus ar jų kopijas.

2.2. Skundai gali būti išsiunčiami ne vėliau kaip per 3 dienas pasibaigus akcijai šiuo adresu: UAB „Lithuanian Snacks“, įmonės kodas 111562753, adresas: Panerių g. 37, LT-03209, Vilnius

2.3. Akcijos organizatorius išnagrinėja visus tinkamai pateiktus skundus ir atsako į juos per 30 darbo dienų nuo jų gavimo.

3. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Akcijos taisykles, akcijoje dalyvaujančių parduotuvių sąrašą galima rasti tinklapyje www.iki.lt