Specialios akcijos

Pirk PALMOLIVE* produktus IKI parduotuvėse ir laimėk

Akcija vyksta 11.13-12.17

Palmolive LSS MSS IKI 580x280 LT banner

 

Akcijos taisyklės:

1.AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius ir koordinatorius yra UAB Eugesta, toliau tekste „Organizatorius“. Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius - Ugnė Aglinskaitė, [email protected], 8-655-79139, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.AKCIJOS VIETA
Akcijos vykdymo vietos yra „IKI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.AKCIJOS TRUKMĖ
Akcija vyksta nuo 2017m. Lapkričio 13d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2017m. Gruodžio 17d. (paskutinė Akcijos diena).
Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4.AKCIJOS DALYVIAI
Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu įsigiję PALMOLIVE (išskyrus PALMOLIVE kietus muilus), LADY SPEED STICK, MENNEN SPEED STICK „IKI“ prekybos tinkle parduodamų produktų (produktų sąrašas 1 Priede).
Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB EUGESTA ar UAB PALINK darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5.PRIZŲ FONDAS
Prizai – 15 vnt - 50 Eur. vertės IKI dovanų kortelės (po 3 kas savaitę).

6.DALYVAVIMO SĄLYGOS
Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą, užregistruoti pirkimo kvitą el. Paštu: [email protected] temos laukelyje įrašius „Palmolive loterija“ ir laiške nurodžius:

  • vardą pavardę, 
  • adresą, 
  • telefono numerį,
  • pirkimo kvito numerį 
  • pirkimo datą.

Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir registruodamasis el. Paštu loterijoje.
Norint gauti prizą, reikės pateikti pirkimo kvito kopiją.
Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkimo kvito, kurį registravo, prizas nebus išduotas.

7.AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
2017 lapkričio 20, 2017 lapkričio 27, 2017 gruodžio 4, 2017 gruodžio 11 ir 2017 gruodžio 18 dienomis bus vykdomi 5 (penki) lošimai, kuriuose dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 15 laimėtojų, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti pirkimo kvito ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

8.LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
Lošimo laimėtojų Vardai ir pavardės bus paskelbti interneto svetainėje www.eugesta.lt per 3 darbo dienas po kiekvieno lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po akcijos pabaigos.
Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti telefonu arba el. paštu.

9.PRIZŲ ATSIĖMIMAS
Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi atsiųsti pirkimo kvito kopiją, el. paštu [email protected] (informaciniai tel.: 8-655-79139). Jei laimėtojas nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi per minėtą terminą ir nepateiks pirkimo kvito, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti UAB Eugesta, Kibirkšties g. 8, Vilnius. Prieš tai iš anksto susisiekus tel.: 8-655-79139.
Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
Akcijos dalyviai turi teisę iki gruodžio 22d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, tel. 8-655-79139, el. paštas [email protected].
Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.DUOMENŲ TVARKYMAS
Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats akcijos dalyvis. Pateikdamas duomenis, dalyvis automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

12.PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais 8-655-79139 ar el. paštu [email protected].