Specialios akcijos

Pirkite „SEMPER ne mažiau nei už 5 EUR“ parduotuvėse IKI ir dalyvaukite žaidime!

laimetojaiwebsemperretro

Žaidimas vyksta 2018.11.12-11.25

580x280semperikibaneris

 

Registracija:

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Vilandra“) ir žaidimo koordinatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Jūsų el. pašto adresu UAB „Palink“ ketina atsiųsti naujienlaiškių, pasiūlymų ar kitos naudingos informacijos apie IKI parduotuves. Turite teisę nesutikti gauti šią informaciją. Bet kada galėsite atsisakyti tokios informacijos siuntimo.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

 

Žaidimo taisyklės:

1. ŽAIDIMO  ORGANIZATORIUS,  KOORDINATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS
1.1. Žaidimo „Pirkite „SEMPER ne mažiau nei už 5 EUR“ vaikų maistą parduotuvėse IKI ir dalyvaukite žaidime!“ (toliau tekste – Žaidimas) užsakovas, organizatorius ir prekių platintojas yra UAB „Vilandra “,kodas 121967668, juridinis adresas Terminalo g. 8, Kuprioniškės, Vilniaus raj. (toliau tekste – „Organizatorius“).
1.2. Organizatoriaus vardu ir atstovaudamas jo interesus, Žaidimą koordinuoja UAB „Palink“, kodas 110193723, juridinis adresas Lentvario g. 33, LT-02241 Vilnius (toliau tekste – „Koordinatorius“).
1.3. Žaidimo prizų distribuciją vykdo Organizatorius UAB „Vilandra “, kodas 121967668, juridinis adresas Terminalo g. 8, Kuprioniškės, Vilniaus raj.

2. ŽAIDIMO VIETA, PRODUKTAI IR TRUKMĖ
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra visos IKI parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais.
2.2. Žaidimas vyksta nuo 2018 m. lapkričio 12 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2018 m. lapkričio 25 d. (paskutinė registracijos diena).
2.3. Žaidimo produktai –  „SEMPER“ vaikų maistas, nurodyti šių taisyklių 1 Priede (toliau tekste – Žaidimo produktas). Žaidime nedalyvauja pradiniai pieno mišiniai.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo metu įsigiję ne mažiau nei už 5 EUR (penkis eurus) iš IKI parduotuvių  parduodamų Žaidimo produktų.
3.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Palink“ ir UAB „Vilandra“  darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. PRIZŲ FONDAS
4.1. Žaidimo prizas – SEMPER Retro mašinėlės. Viso 8 vienetai.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. lapkričio 12 d. iki 2018 m. lapkričio 25 d. (imtinai)) įsigyti už ne mažiau nei už 5 EUR „IKI parduotuvėse parduodamų Žaidimo produktų.
5.2. Asmenys, įsigiję Žaidimo produktų, turi registruotis Žaidimo svetainėje www.iki.lt nurodant šiuos duomenis:
- vardą,
- pavardę,
- telefono numerį,
- el. pašto adresą,
- adresą;
- miestą;
- pirkinio kvito numerį;
- pirkimo datą.
5.3. Užsiregistravęs Žaidime, 5.2 punkte nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.4. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
5.5. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs ne mažiau nei už 5 EUR bent vieną iš IKI parduotuvėse parduodamų Žaidimo produktų ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.
5.6. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.7. Pirkinio kvitą Žaidimo dalyvis privalo išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.
5.8. Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data, bent vienas Žaidimo produktas, įsigytas Žaidimo laikotarpiu.
5.9. Jei Žaidimo dalyvis negali pateikti asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterinėms programoms.
6.2. Pasibaigus Žaidimui, 2018 m. lapkričio 26 d. bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kurio metu bus nustatyti 8 laimėtojai, jiems atiteks 4 punkte įvardintas prizas.
6.3. Laimėtojai bus skelbiami Žaidimo svetainėje www.iki.lt 2018 m. gruodžio 3 d.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Su visais prizo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai registracijos metu nurodytu telefonu ar el. paštu.
7.2. Prizų laimėtojai, pateikę laimingojo pirkinio kvito originalą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,  prizus galės atsiimti suderinus su Organizatoriumi. Prizai bus siunčiamai paprastu paštu, laimėtojo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.
7.3. Laimėtojai, kurie nesikreipia atsiimti prizo ir nepateiks 7.2. punkte išvardintų prizų atsiėmimui reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Organizatoriaus nuosavybe.
7.4. o Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
7.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  
7.6. Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei Žaidimo dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.iki.lt.

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, Žaidimo dalyvis turi įsigyti bent vieną iš IKI parduotuvėse parduodamų Žaidimo produktų.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2018 m gruodžio 17  d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Prizų koordinatoriui raštu, adresu UAB „Vilandra“, kodas 121967668, juridinis adresas Terminalo g. 6 Kuprioniškės, Vilniaus raj. arba el. paštu [email protected]. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško skundo gavimo dienos.
10.2. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 679 20206 , el. paštu [email protected]