Specialios akcijos

Pratęsk vasarą su TAFFEL ir laimėk kelionę į Bankoką

11 22 TAFFEL IKI BANERIS

Žaidimas vyksta 2018.10.29-11.18

Taffel IKI Bangkoka 580x280 ieksh 3

Registracija:

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Daisena“) ir žaidimo koordinatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Jūsų el. pašto adresu UAB „Palink“ ketina atsiųsti naujienlaiškių, pasiūlymų ar kitos naudingos informacijos apie IKI parduotuves. Turite teisę nesutikti gauti šią informaciją. Bet kada galėsite atsisakyti tokios informacijos siuntimo.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

Žaidimo taisyklės:


1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimo „Pratęsk vasarą su Taffel ir laimėk kelionę į Bankoką“ (toliau – Žaidimas) organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas (toliau – Organizatorius).

2. ŽAIDIMO VIETA IR TIKSLAS
2.1. Žaidimas vyksta visose „IKI“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais – „Taffel“ produktais, nurodytais priede Nr.1  (toliau – Žaidimo vieta).
2.2. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo „Taffel“ produktų žinomumą.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1.  Žaidimas prasideda 2018 m. spalio 29 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2018 m. lapkričio  18 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4. PRIZŲ FONDAS
4.1.  3000 EUR vertės dovanų čekis kelionei į Bankoką, 1 vnt
4.2.  Traškučių rinkinys – 21 vnt.

5. ŽAIDIMO DALYVIAI
5.1.  Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje įsigiję  žaidime dalyvaujančių bent 1 „Taffel“ produktą, nurodytą priede Nr. 1 bei išsaugoję pirkimo kvitą.
5.2.  Žaidime negali dalyvauti UAB „Daisena“,  UAB „Palink“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

6. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
6.1.  Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bent 1 „Taffel“ produktą, nurodytą priede Nr. 1, gauti pirkimo kvitą (toliau – Pirkimo kvitas) ir registruotis internetiniame puslapyje www.iki.lt /specialios-akcijos/, nurodydamas Pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
6.2.  Tas pats telefono numeris negali būti registruojamas skirtingais vardais, el. pašto adresais. Dubliuoti telefono numeriai su skirtingais vardais, el.pašto adresais bus nepatvirtinti ir nedalyvaus Žaidime.
6.3.  Tas pats Pirkimo čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.4.  Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą „Taffel“ produktų, nurodytų priede Nr. 1, pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo kvitą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę.
6.5.  Užregistruotas  Pirkimo čekis turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos, kadangi Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo čekio kopiją el. paštu [email protected].
6.6. Asmuo registruodamas savo įsigijimą žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys žaidimo organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Registracijos metu asmuo sutinka, kad laimėjimo atveju, jo vardas ir pavardė bus viešai skelbiami svetainėje www.iki.lt. Duomenys bus tvarkomi ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais  jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1.  Pasibaigus Žaidimui, 2018 m. lapkričio 21 d. Prizo laimėtojas bus nustatomas atsitiktinumo principu, naudojantis tam sukurta kompiuterine programa.
7.2.  Žaidimo laimėtojo vardas ir pavardė viešai paskelbiami interneto svetainėje www.iki.lt lapkričio 22 d.
7.3.  Žaidimo Organizatorius su Prizo laimėtoju susisiekia per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo dienos (iki 2018 m. lapkričio 26 d.), paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu.
7.3.1. Jeigu Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 2018 m. lapkričio 26 d. arba registracijos metu laimėtojas nurodė klaidingą telefono numerį, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.iki.lt. Tokiu atveju dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo Prizo laimėtojas gali teirautis telefonu +370 613 20226 (darbo dienomis 8.00 – 15.00) arba el. paštu [email protected]
7.3.2. Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. lapkričio gruodžio 1 d.), Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.
7.4.  Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo čekio kopiją el. paštu [email protected]  per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. gruodžio 1 d.).
7.5.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio numerį, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

8. PRIZO ATSIĖMIMAS
8.1.  Organizatoriui susisiekus su Prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 7.3 punkte, Organizatorius suderina su laimėtoju Prizo atsiėmimo būdą ir kitus duomenis, reikalingus prizo perdavimui.
8.2. Jei Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 7.3.1 punkte nurodyto termino, Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi.
8.3. Laimėtojas, norintys atsiimti 4.1 punkte nurodytą Prizą, juos gali atsiimti atvykus į artimiausią UAB „Daisena“ padalinį Kaune, Vilniuje, Šilutėje, Šiauliuose, Panevėžyje: http://daisena.lt/kontaktai/
8.4.  Organizatorius užtikrina, kad šių taisyklių 4.2 punkte nurodytų Prizo laimėtojui, įvykdžiusiam 7.4 punkte numatytą reikalavimą, prizas bus išsiųstas paštu Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.
8.5.  Taisyklių 4.2 punkte nurodyto Prizo laimėtojas, įvykdęs 7.4 punkte numatytą reikalavimą ir norintis pats atsiimti prizą, gali atvykti atsiimti prizą adresu Sandraugos str. 23, LT-52119 Kaunas (darbo dienomis 8.30 – 17.30), tai suderinęs su Žaidimo Organizatoriumi nurodytais kontaktais (tel. 8 613 20226, [email protected] .
8.6. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
8.7.  Taisyklių 4.1 punkte nurodyto prizo laimėtojas turės Organizatoriui elektroniniu paštu: [email protected], pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 200 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
8.8.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio numerį ir (ar) pateikti Žaidimo rengimo sąlygų 7.5 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 200 Eur, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.
8.9.  Prizas nėra keičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.10. Organizatorius neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.

9. SKUNDAI
9.1.  Dalyvių skundai dėl Žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 14 d.
9.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia  Žaidimo taisykles.
10.2.  Organizatoriaus sprendimu Žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių taisyklių pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėje www.iki.lt.
10.3.  Žaidimo taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt.