Specialios akcijos

TAFFEL riešutų žaidimo „Laimėk mini projektorių“ laimėtojai

LAIMĖTOJAI:

TAFFEL zaidimo laimetojai baneris 580x290

Žaidimas vyksta 2018.06.24-07.08

580x283

 

Žaidimo registracija:

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Daisena“) ir žaidimo užsakovas (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Jūsų el. pašto adresu UAB „Palink“ ketina atsiųsti naujienlaiškių, pasiūlymų ar kitos naudingos informacijos apie IKI parduotuves. Turite teisę nesutikti gauti šią informaciją. Bet kada galėsite atsisakyti tokios informacijos siuntimo.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

Žaidimo taisyklės:

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas (toliau – Organizatorius), el. paštas: [email protected]

2. ŽAIDIMO VIETA IR TIKSLAS
2.1. Žaidimas vyksta visose „IKI“ parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidime dalyvaujančiais produktais – „Taffel“ riešutais, nurodytais priede Nr.1  (toliau – Žaidimo vieta).
2.2. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo „Taffel“ produktų žinomumą.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ
3.1.  Žaidimas prasideda 2018 m. birželio 25 d. (pirmoji Žaidimo diena) ir baigiasi 2018 m. liepos  08 d. (paskutinė Žaidimo diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis).

4. PRIZŲ FONDAS
4.1.  Projektorius „OVERMAX multipic 2.3“ – 5 (penki) prizai.

5. ŽAIDIMO DALYVIAI
5.1.  Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu (nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2018 m. liepos 08 d.) „IKI“ parduotuvėse įsigiję  žaidime dalyvaujančių „Taffel“ riešutų bent 1 produktą (produktų sąrašas Priede Nr.1), bei išsaugoję pirkimo čekį.
5.2.  Žaidime dalyvaujančius produktus rasite Priede Nr. 1.
5.3.  Žaidime negali dalyvauti UAB „Daisena“,  UAB „Palink“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

6. DALYVAVIMO ŽAIDIME SĄLYGOS
6.1.  Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti „Taffel“ riešutų (produktų sąrašas Priede Nr.1) bent 1 produktą ir gauti kasos kvitą (toliau – Pirkimo čekis), kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant žaidime. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs gautą Pirkimo čekį internetiniame puslapyje www.iki.lt/specialios-akcijos/ ir įvedęs Pirkimo čekio numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
6.2.  Tas pats telefono numeris negali būti registruojamas skirtingais vardais, el. pašto adresais. Dubliuoti telefono numeriai su skirtingais vardais, el.pašto adresais bus nepatvirtinti ir nedalyvaus Žaidime.
6.3.  Tas pats Pirkimo čekis gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.4.  Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje atlikdamas kitą „Taffel“ riešutų pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo čekį, taip padidindamas laimėjimo tikimybę.
6.5.  Užregistruotas  Pirkimo čekis turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos, kadangi Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo čekio kopiją el. paštu [email protected]
6.6.  Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo čekio numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti žaidimą, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.7. Asmuo registruodamas savo įsigijimą žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys žaidimo organizatorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Registracijos metu asmuo sutinka, kad laimėjimo atveju, jo vardas ir pavardė bus viešai skelbiami svetainėje www.iki.lt. Duomenys bus tvarkomi ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Dalyvis, pateikdamas žaidimo organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su organizatoriaus tvarkomais  jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti žaidime ir/ar praranda teisę į žaidimo prizą.

7. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

7.1.  Pasibaigus žaidimui, liepos 11 d. bus traukiami burtai prizams laimėti specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu, iš visų Žaidimo taisykles atitinkančių ir užregistravusių dalyvių išrenkami Prizų laimėtojai, kurie laimi 4 punkte nurodytą prizą.
7.2.  Žaidimo laimėtojo vardas ir pavardė viešai paskelbiami interneto svetainėje www.iki.lt liepos 11 d.
7.3.  Žaidimo Organizatorius su Prizo laimėtoju susisiekia per 5 darbo dienas nuo laimėtojo paskelbimo dienos (iki 2018 m. liepos 18 d.), paskambinęs telefono numeriu, nurodytu registracijos metu.
7.3.1. Jeigu Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 2018 m. liepos 18 d. arba regsitracijos metu laimėtojas nurodė klaidingą telefono numerį, Prizo laimėtojas apie laimėjimą gali sužinoti, peržiūrėjęs laimėtojų sąrašą interneto svetainėse www.iki.lt. Tokiu atveju dėl prizo atsiėmimo ir pristatymo adreso suderinimo Prizo laimėtojas gali teirautis telefonu +370 613 20226 (darbo dienomis 8.00 – 15.00) arba el. paštu [email protected]
7.3.2. Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju arba pats laimėtojas nesusisiekia su Žaidimo Organizatoriumi per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. liepos 25 d.), Prizo laimėtojas netenka teisės į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.
7.4.  Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, privalo Žaidimo Organizatoriui atsiųsti Pirkimo čekio kopiją el. paštu [email protected] per 10 darbo dienų nuo laimėjimo paskelbimo datos (iki 2018 m. liepos 25 d.).
7.5.  Jei prizo laimėtojas negali pateikti Pirkimo čekio kopijos arba registracijos metu neteisingai nurodė Pirkimo čekio numerį, prizo laimėtojas praranda teisę į prizą ir Organizatorius organizuoja naujo Prizo laimėtojo išrinkimą.

8. PRIZO ATSIĖMIMAS
8.1.  Jei Žaidimo Organizatoriui pavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju, kaip nurodyta taisyklių 7.3 punkte, Žaidimo Organizatorius suderina prizo pristatymo adresą su Prizo laimėtoju.
8.2. Jei Žaidimo Organizatoriui nepavyksta susisiekti su Prizo laimėtoju iki 7.3.1 punkte nurodyto termino, Prizo laimėtojas turi susisiekti su Žaidimo Organizatoriumi ir suderinti prizo pristatymo adresą su Žaidimo Organizatoriumi.
8.3.  Žaidimo Organizatorius užtikrina, kad Prizų laimėtojui, įvykdžiusiam 7.4 punkte numatytą reikalavimą, prizas bus išsiųstas paštu Žaidimo Organizatoriaus sąskaita per 10 darbo dienų, skaičiuojant nuo prizo pristatymo adreso suderinimo dienos, tuo atveju, jei Prizo laimėtojas nepageidauja prizo atsiimti Organizatoriaus nurodytu adresu asmeniškai.
8.4. Laimėtojas, įvykdęs 7.4 punkte numatytą reikalavimą ir norintis pats atsiimti prizą, gali atvykti atsiimti prizą adresu Sandraugos str. 23, LT-52119 Kaunas (darbo dienomis 8.30 – 17.30), tai suderinęs su Žaidimo Organizatoriumi nurodytais kontaktais (tel. 8 613 20226, [email protected]).
8.5. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
8.6.  Prizas nėra keičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.7. Organizatorius neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.


9. SKUNDAI
9.1.  Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant Organizatoriui 1.1 punkte nurodytais kontaktais ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 25 d.
9.2.  Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos. 

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.
10.2.  Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą, apie tai informuojant interneto svetainėse www.iki.lt.
10.3.  Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos tinklalapyje interneto svetainėse www.iki.lt.