Specialios akcijos

Velykų žaidimas

Loterijos periodas 2019.03.11 - 04.07

Sutikite artėjančias Velykas prie gausiai nukloto šventinio stalo. Dalyvaukite Velykiniame žaidime ir laimėkite IKI dovanų korteles.

VLoterija i musu web3

Laimėtojai

Registracijos anketa:

Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai registruojatės dalyvauti žaidime „Velykų loterija“ rinkimai“ (toliau – Žaidimas). Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Palink“ (toliau – IKI), kodas 110193723, Lentvario g. 33, Vilnius, tel. 8 800 11 454, el.p. [email protected]

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

 

Velykų loterijos taisyklės ir sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. IKI Velykų loterijos (toliau – Žaidimas) organizatorius yra UAB „Palink“.
1.2. Žaidimo vieta – parduotuvė iki ar iki Express (toliau – Parduotuvė).
1.3. Žaidimas vyksta nuo 2019 m. kovo 11 d. iki 2019 m. balandžio 7 d. (imtinai).
1.4. Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, išskyrus Žaidimo organizatoriaus darbuotojus ir šeimos narius (tėvus, vaikus, brolius, seseris, sutuoktinius ir pan.). Jaunesni nei 18 metų asmenys žaidime gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei žaidime dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti žaidime. Jei žaidimo laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizo turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, su savimi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.

2. Žaidimo prizas:

2.1. Žaidimo prizai:
2.1.1. Prizas: 1 vnt.1000 Eur vertės IKI dovanų kortelė (toliau – Dovanų kortelė)
2.1.2. Papildomi prizai: viena iš 100 vnt. 50-ies Eur vertės IKI dovanų kortelių (kas savaitę bus išrenkama po 25 laimėtojus, kuriems atiteks po vieną 50-ies Eur vertės IKI dovanų kortelę). Nurodytą prizą laimėtojas turės atsiimti jo paties pasirinktoje Parduotuvėje. Papildomo prizo pristatymo iki laimėtojo pasirinktos Parduotuvės išlaidas apmoka Žaidimo organizatorius.

2.2. Prizas/Papildomas prizas į piniginį ekvivalentą ir/ar kitas prekes nekeičiamas.

3. Žaidimo sąlygos:

3.1. Laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 11 d. iki 2019 m. balandžio 7 d bet kurioje Parduotuvėje apsipirkę su IKI lojalumo kortele bent už 10 EUR, galite registruoti pirkimo kvitą interneto svetainėje www.iki.lt, nurodydami savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, IKI lojalumo kortelės numerį, telefono numerį. Pirkimo kvitą galima registruoti bet kurią Žaidimo dieną (nuo 2019 m. kovo 11 d. iki 2019 m. balandžio 7 d.).
3.2. Į 10 EUR sumą neįskaičiuojami tabako gaminiai, loterijų bilietai, telefonų sąskaitų papildymai, dovanų kortelės, trečiųjų šalių paslaugos, tara, pradinio maitinimo pieno mišiniai, alkoholiniai gėrimai.
3.3. Pirkimo kvito originalą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos.
3.4. Vienas pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.5. Tas pats Žaidimo dalyvis gali užregistruoti neribotą skaičių skirtingų pirkimo kvitų. Kiekvienas užregistruotas skirtingas pirkimo kvitas Žaidime dalyvauja kaip atskiras vienetas.

4. Prizų laimėtojų nustatymas ir prizų įteikimas:

4.1. Nuo 2019 m. kovo 11 d. iki 2019 m. balandžio 7 d. atsitiktinės atrankos būdu bus išrenkami Prizų/Papildomų prizų laimėtojai iš iki atitinkamos Prizų/Papildomų prizų traukimo dienos apsipirkimo kvitus užregistravusių Žaidimo dalyvių:
4.1.1. Prizo – 1000 Eur vertės dovanų kortelės laimėtojas bus atrenkamas iš visų kvitus tinklapyje www.iki.lt užregistravusių dalyvių 2019 m. balandžio 8 d.
4.1.2. Papildomų prizų - savaitės prizų laimėtojai (po 20 IKI 50 Eur dovanų kortelių kiekvieną savaitę, viso 80 laimėtojų) bus atrankami iš atitinkamą Žaidimo savaitę, einančią prieš kvitų traukimo dieną, iš kvitus tinklapyje www.iki.lt užregistravusių dalyvių: 2019 m. kovo 18 d., kovo 25 d., balandžio 1 d., balandžio 8 d.
4.2. Pagrindinio prizo ir papildomų prizų laimėtojai, nurodant vardą ir pavardę, bus skelbiami viešai interneto svetainėje www.iki.lt ir Organizatoriaus Facebook paskyroje.
4.3. Susisiekus su Prizo/Papildomo prizo laimėtoju pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais bus aptartos visos Prizo/Papildomo prizo atsiėmimo sąlygos. Nepavykus susisiekti su Prizo/Papildomo prizo laimėtoju per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prizo/Papildomo prizo laimėtojų sąrašo paskelbimo, bus renkamas naujas Prizo/Papildomo prizo laimėtojas.
4.4. Atsiimant Prizą/Papildomą prizą laimėtojas turi pasirašyti Prizo/Papildomo prizo priėmimo-perdavimo aktą, pateikti asmens dokumentą ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo nurodytas pirkimo kvito registracijos metu ir išrinktas laimingu.
4.5. Jei Prizo/Papildomo prizo laimėtojas nėra išsaugojęs pirkimo kvito ir/ar pirkimo kvito numeris nesutampa su Žaidime išrinktu laimingu numeriu, Prizas/Papildomas prizas laimėtojui nėra įteikiamas.
4.6. Visi su Prizais/Papildomais prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Organizatoriaus.

5. Kitos sąlygos:

5.1. Žaidimo organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Žaidimo taisykles ir/ar nutraukti Žaidimą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Žaidimo taisyklės.
5.2. Su Žaidimo taisyklėmis iki Žaidimo pabaigos galima susipažinti internete adresu: www.iki.lt.
5.3. Žaidimo organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Žaidimo dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Žaidime, įskaitant, bet neapsiribojant prekių įsigijimu Žaidimo metu.
5.4. Asmenys, dalyvaujantys žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.