Specialios akcijos

VILKYŠKIŲ PIENINĖ akcija

Akcija vyksta 05.08-05.21

FITBIT baneris 580x280px 4

Registracijos anketa:

 

Akcijos taisyklės:


1. LOTERIJOS ORGANIZATORIUS:
1.1. Loterijos užsakovas, prekių platintojas ir organizatorius yra AB „Vilkyškių pieninė“, įmonės kodas 277160980, adresas: Vilkyškiai, Pagėgių sav., toliau tekste „Organizatorius“.

2. LOTERIJOS VIETA:
2.1. Loterijos vykdymo vietos yra „IKI“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Loterijos produktais (priedas Nr.1).

3. LOTERIJOS TRUKMĖ:
3.1. Loterija vyksta nuo 2017 m. gegužės 8 d. (pirmoji Loterijos diena) iki 2017 m. gegužės 21 d. (paskutinė Loterijos diena).
3.2. Loterijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Loterijoje.

4. LOTERIJOS DALYVIAI:
4.1. Loterijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje Loterijos laikotarpiu (nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 21 d.), įsigiję „IKI“ prekybos tinkle du arba daugiau „VILKYŠKIŲ“ juodojo katino glaistytų varškės sūrelių arba jogurtų ir įvykdę žaidimo sąlygas, nurodytas 6.2. punkte.
4.2. Loterijoje dalyvaujantys produktai nurodyti Priede Nr.1.
4.3. Loterijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su įmonėmis AB „Vilkyškių pieninė“ ir UAB „PALINK”, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šiomis įmonėmis (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

5. PRIZŲ FONDAS:
FITBIT ALTA HR išmanieji laikrodžiai – 10 vnt. Laimėtojai galės pasirinkti iš 4 spalvų: juoda, pilka, bordo, koralo.

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS:
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje ir laimėti vieną iš Loterijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Loterijos metu (nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 21 d.) įsigyti du arba daugiau „Vilkyškių“ juodojo katino sūrelių arba jogurtų.
6.2. Pirkimo kvito numeris registruojamas  www.iki.lt Loterijos registracijos formoje. Kvitas išsaugomas iki laimėtojų paskelbimo, laimėjimo atveju atsiimant prizą, kvitas parodomas.
6.3. Vienas dalyvis gali dalyvauti Loterijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas du arba daugiau „Vilkyškių“ juodojo katino sūrelių arba jogurtų „IKI“ prekybos tinkle.
6.4. Atsiimant, taisyklių 5 punkte nurodytus prizus, pateikiamas pirkimo kvitas.
6.5. Jei, taisyklių 5 punkte nurodytų prizų laimėtojas atsiimant prizą  nepateikia pirkimo kvito, kuris buvo gautas perkant akcijos produktus, nurodytus Priede Nr.1, prizas nėra išduodamas.
6.6. Dalyvaudamas Loterijoje dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais ir suteikti Loterijos Organizatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Loterijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Loterijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
6.7. Loterijoje dalyvauja tik asmenys, akcijos laikotarpiu (nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 21 d.) pirkę Priede Nr.1 nurodytų du arba daugiau „Vilkyškių“ juodojo katino sūrelių arba jogurtų „IKI“ tinkle.
6.8. Loterijoje nedalyvauja AB „Vilkyškių pieninės“ kiti produktai, neįvardinti Priede Nr.1.

7. LOTERIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS:
7.1. 2017 m. gegužės 23 d. bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė loterijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2. Lošimo metu remiantis atsitiktinumo principu bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS:
8.1. Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.iki.lt bei www.vilkyskiu.lt per 2 (dvi) darbo dienas po lošimo ir ten publikuojami 2 (dvi) savaites po paskutinės lošimo dienos.
8.2. Loterijos Organizatorius su laimėtojais susisieks per dvi savaites po loterijos laimėtojų paskelbimo registracijos formoje nurodytais kontaktais.

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Taisyklių 5 punkte nurodytus prizus Vilniuje gyvenančius nugalėtojus Loterijos organizatorius kvies atsiimti AB „Vilkyškių pieninės“ administracijoje Vilniuje, o į kitus miestus Loterijos prizai bus išsiųsti registruotu paštu iki 2017 m. birželio 5 d. registracijos formoje nurodytu adresu.
9.2. Neatsiėmus prizo iki birželio 30d. ar neteisingai nurodžius adresą, jis grąžinamas akcijos organizatoriui, bei tampa jo nuosavybe, laimėtojas nebegali pretenduoti į prizą.
9.3. Loterijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.4. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
9.5. Loterijos organizatorius neatsako už Loterijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Loterijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA:
10.1. Loterijos rengėjai įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Loteriją yra tik informacinio pobūdžio.
10.2. Su visomis Loterijos taisyklėmis galite susipažinti internete adresu www.iki.lt ir www.vilkyskiu.lt.

11. DĖKOJAME UŽ DALYVAVIMĄ LOTERIJOJE!!!