Specialios akcijos

Žaidimas „Nescafe Granatos 19"

Žaidimas vyksta 2019.04.29-05.26

580x280px vidinis granatos baneris

 

Registracija:

Anketoje pateiktus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti žaidimo organizatorius (UAB „Sorbum LT“) ir žaidimo koordinatorius (UAB „Palink“). Visais atvejais Jūsų duomenys bus laikomi konfidencialiais. Čia rasite daugiau svarbios informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą ir apie Jūsų turimas teises. Prašome su šia informacija išsamiai susipažinti.

Jūsų el. pašto adresu UAB „Palink“ ketina atsiųsti naujienlaiškių, pasiūlymų ar kitos naudingos informacijos apie IKI parduotuves. Turite teisę nesutikti gauti šią informaciją. Bet kada galėsite atsisakyti tokios informacijos siuntimo.

Prašome patvirtinti, kad esate ne robotas

Žaidimo taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos
1.1.  Žaidimo organizatorius yra UAB „Sorbum LT“, juridinio asmens kodas 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, el. paštas: [email protected] (toliau – Organizatorius) Žaidimo užsakovas yra UAB „Nestle Baltics“, juridinio asmens kodas 111723270, adresas: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius,.
1.2.  Žaidimas vyksta visose IKI tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Žaidimo vieta).
1.3.  Žaidimas prasideda 2019 m. balandžio 29 d. ir baigiasi 2019 m. gegužės 26 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis).
2. Prizų fondas
2.1.  Žaidime yra galimybė laimėti 28 prizus. Nurodytą prizų fondą sudaro:
2.1.1. 56 vnt. kvietimų į muzikos festivalį „Granatos live 2019“, vyksiantį 2019 m. rugpjūčio 02-04d., Rumšiškėse
2.1.2. Vieną prizą sudaro du kvietimai.
3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos
3.1.  Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bet kuriuos „Nescafe“ produktus už 4,99 EUR arba daugiau ir registruoti pirkimo kvitą interneto svetainėje www.iki.lt, nurodant šiuos duomenis:
3.1.1. Pirkimo kvito numerį;
3.1.2. Vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.
3.2.  Žaidime dalyvio anketoje registruojamą pirkimo kvitą privaloma išsaugoti iki Žaidimo pabaigos.
3.3.  Tas pats pirkimo kvito numeris gali būti registruojamas tik vieną kartą.
3.4.  Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo Žaidime apribojimų, nurodytų 3.3 punkte, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje pirkdamas „Nescafe“ produktus ir vėl registruodamas pirkimo kvitą atitinkantį Žaidimo sąlygas.
3.5.  Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar atliekami panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai daryti įtaką Žaidimui, ar sukelti žalą Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
4. Laimėtojų nustatymas ir prizo atsiėmimas
4.1. Interneto svetainėje www.iki.lt Žaidimo dalyviui suvedus 3.1 punkte nurodytus duomenis ir nesant neatitikimų Žaidimo taisyklėms, laimėtojai bus išrinkti atsitiktiniu būdu specialiai tam sukurta kompiuterine programa, kuri kintamu būdu išrenka laimėtojus.
4.2. Laimėtojų traukimą organizuoja, vykdo ir prižiūri Organizatorius.
4.3.  Laimėtojų traukimai bus vykdomi pagal numatytą laimėtojų traukimo grafiką  2019 m. gegužės 07, 14, 21, 28 dienomis, su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai
4.4. Iš kiekvienos dienos visų užsiregistravusių dalyvių bus išrinktas vieno prizo laimėtojas, t.y. iš visų užsiregistravusių pirmadienį bus traukiamas vienas laimėtojas, iš visų užsiregistravusių antradienį bus traukiamas vienas laimėtojas ir t.t. iki Žaidimo pabaigos. Traukimai bus vykdomi kiekvieną pirmadienį, Žaidimo metu, už praėjusią savaitę.
Nelaimėjusios registracijos nedalyvaus kitos ar vėlesnių laimėjimų atrankose.
Bus vykdomi 28 lošimai.
Prizai
Prizų skaičius, (nurodoma vienetais)
Prizų traukimo data
Informacija apie registracijas, kurios dalyvauja prizų traukime
Du kvietimai į muzikos festivalį „Granatos live 2019“
28
Kiekvienas savaitės pirmadienis žaidimo laikotarpiu
Visos registracijos atliktos savaitę prieš traukimo dieną (nuo pirmadienio 00:00 val. iki sekmadienio 23:59 val.). Iš kiekvienos dienos užsiregistravusių traukiamas vienas laimėtojas.
4.5.  Organizatorius 5 darbo dienų laikotarpyje nuo laimėtojų paskelbimo susisieks su laimėtojais, kad susiderintų prizo perdavimą laimėtojui.
4.6.  Jei laimėtojas 5 darbo dienų laikotarpyje po laimėjimo negali būti pasiekiamas telefonu/el. paštu ir (ar) nesusiderina adreso, neturi išsaugoto registruoto pirkimo kvito ar yra kitos su laimėtoju susijusios aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir akcijos organizatorius pasilieka teisę traukti kitą laimėtoją.
4.7.  Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl to, kad Žaidimo Dalyvio negalima pasiekti jo nurodytais kontaktais, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
5. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime
5.1.  Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo Žaidime ir prizų naudojimo.
5.2.  Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, kurios susijusios su jo asmenine situacija.
6. Skundai
6.1.  Dalyvių skundai dėl Žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais pateikiant organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 17 d. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 kalendorinių dienų.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1.  Organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines Žaidimo dalyvio išlaidas.
7.2.  Organizatorius neatsako už prizų kokybę, gedimus ir prizams jokios garantijos neteikiamos.
7.3.  Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.
7.4.  Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.
7.5.  Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu.
7.6.  Organizatorius turi teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio Žaidimo taisykles.
7.7.  UAB „Nestle Baltics“, UAB „Palink“  ir UAB „Sorbum LT“ darbuotojai ar jų artimi giminaičiai  negali dalyvauti Žaidime.
7.8.  Organizatoriaus sprendimu Žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą.
7.9.  Visos Žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos interneto svetainėje www.iki.lt
7.10. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: [email protected]